Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Bloemen lagen klaar voor iedereen. Maar in de Kohnstammzaal ging de aandacht gisteren toch echt uit naar de glanzende trofee, die al de hele middag klaar stond op het podium. Het domein Onderwijs en Opvoeding van de HvA reikte gisteren voor de eerste keer haar eigen scriptieprijs uit. Pas afgestudeerd pedagoog David Jacobson ging er met de zogenaamde Gouden Liniaal vandoor.

Die naam kon voor wat verwarring zorgen. Want nee, de gouden liniaal had niet specifiek met wiskunde of geometrie te maken. En ook aan ietwat negatieve connotaties rond het gebruik van linialen door leraren in het verleden moest niet gedacht worden, legde jury- en domeinvoorzitter Ietje Veldman bij aanvang van de bijeenkomst uit. Wel moest de prijs symbool staan voor de verbinding die het domein wil maken met het onderwijs en de stad. En ook het belang van onderzoek, moest door de gulden meetlat worden gerepresenteerd.

Urban education
Een tiental mensen was gistermiddag op de uitreiking afgekomen. Veelal vrienden en familie van de genomineerden, die tussen de presentaties vaak luidkeels hun favoriet aanmoedigden. De jury had uit de vijfendertig aanmeldingen zeven scripties genomineerd. Allen kregen de gelegenheid hun werk in vijf minuten te presenteren aan de aanwezigen.

Onder de genomineerden was de opleiding pedagogiek oververtegenwoordigd, als leverancier van maar liefst vijf van de zeven genomineerde scripties. Dat kwam, gaf Veldman aan, door de focus van de prijs op het thema urban education. Bepaalde scripties van het domein vielen daardoor buiten de boot, hoewel dit volgens haar niet betekende dat bij die opleidingen geen goede scripties werden geschreven.

Bovendien liepen de onderwerpen van de scripties alsnog zeer uiteen. Zo was er het onderzoek van pedagoge Bernadette Raymakers, die had gekeken naar het contact tussen leraren en de ouders van pestende kinderen. Een originele aanpak, aldus de jury, die bovendien aanhaakte op een zeer actueel debat. Actueel was ook het onderwerp van biologieleraar Klaas Jan Schenk, die had vergeleken of leerlingen filmpjes beter begrijpen wanneer vertoond op een beamer of op een eigen iPad.

Winnaar
Na een kort intermezzo in de vorm van een lezing door onderwijsjournaliste Anja Vink over haar ervaringen op een VMBO-school, kon de jury overgaan tot de uitreiking van de prijs. Benadrukt werd dat het niveau van alle scripties ontzettend hoog lag en ze allemaal een waardevolle bijdrage konden leveren aan de praktijk op scholen en opvoedingscentra.

Winnaar David Jacobson werd daarnaast uitvoerig geprezen voor zijn lef bij het kiezen van een onderzoeksonderwerp. De zesenveertigjarige Jacobson schreef zijn scriptie over de ervaringen van jongeren met pedofiele gevoelens. Uitdrukkelijk sprak de jury de hoop uit dat hij met zijn scriptie bij instellingen een lans kan breken, om de informatievoorziening en hulpverlening aan deze jongeren te verbeteren.

Jacobson vertelde na afloop dat het onderzoek ook voor hemzelf behoorlijk heftig was geweest. Allereerst omdat er vooraf op de hogeschool overlegd moest worden over toestemming voor dit specifieke onderzoeksonderwerp. En daarnaast omdat het onderzoek meer energie in beslag nam dan hij aanvankelijk dacht. ‘Het was erg moeilijk pedofielen te vinden en ze bereid te vinden te praten. En ik kwam zoveel ellende tegen, dat ik het als een plicht beschouwde het onderzoek gedegen te doen en niet af te raffelen.’

Verder gegaan met zijn onderzoek is de pedagoog vooralsnog niet. Op dit moment werkt hij in de praktijk met autistische jongeren. Wel wil hij zijn scriptie nog omvormen tot een artikel. En de liniaal? Die mag hij als wisseltrofee volgend jaar weer doorgeven aan een nieuwe winnaar.