Studentenvakbond LSVb heeft onderzoek (pdf) gedaan naar voorlichtingsbrochures van universiteiten en hogescholen, en net als voorgaande jaren blijkt dat deze vaak onvolledig zijn. Zo vermeldt bijna geen enkele hogeschool als er een bindend studieadvies wordt gehanteerd. Ook hanteren de onderwijsinstellingen vaak andere cijfers over hun opleidingen dan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

De LSVb ziet echter ook verbeteringen in vergelijking met vorig jaar. Zo wordt het aantal eerstejaars nu door 17 procent van de hogescholen in hun brochure vermeld, terwijl dit vorig jaar bij slechts 1 procent het geval was.

Studiebijsluiter
Vanaf mei volgend jaar zijn hogescholen en verplicht om een studiebijsluiter in het voorlichtingsmateriaal op te nemen. De HvA is daar twee maanden geleden al mee begonnen, en zegt dan ook volledig transparant te zijn. In de studiebijsluiter vind je informatie over studentenaantallen, studiesucces, contacttijd, studententevredenheid en baanperspectief.

De UvA zei in april dit jaar ook aan een studiebijsluiter te werken, maar gaf toen aan dat er nog moest worden 'overlegd tussen de universiteiten over welke kengetallen en gegevens er wel of niet in zouden moeten'.

media-informatie-en-communicatie
De studiebijsluiter van de opleiding Media, Informatie en Communicatie.


LSVb-voorzitter Jorien Janssen vindt mei 2014 echter te laat, aangezien de meeste studenten zich dan al voor hun studie hebben ingeschreven.