Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Een mogelijke instemming door de medezeggenschapsraden van de UvA met de samenvoeging van de drie bètafaculteiten van UvA (één) en VU (twee) is uitgesteld. De stemming zal plaatsvinden op 5 december. Eerder was een datum voorzien van 14 oktober. De raden krijgen zo meer tijd zich een oordeel te vormen over het plan.

De gemeenschappelijke vergadering (GV) van de centrale studentenraad en de centrale ondernemingsraad van de UvA is vanmorgen in de Potgieterzaal van de UB akkoord gegaan met een informeel verzoek van het college van bestuur (CvB) om de finale vergadering waarop instemming met de Amsterdam Faculty of Science (AFS) zou moeten plaatsvinden een kleine twee maanden uit te stellen.

Het ontbreekt beide raden op dit moment aan voldoende informatie om al op 14 oktober groen (of rood) licht te geven aan de samenvoeging. Het CvB heeft hiermee rekening willen houden en de vergadering uitgesteld. Vraag blijft echter of de raden op 5 december wel genoeg informatie hebben om een definitief oordeel te kunnen geven over het AFS-plan.

Het nu beschikbare en bekende plan is het Plan op Hoofdlijnen dat eind juni naar buiten werd gebracht. Volgens de medezeggenschap bevat het plan inderdaad niet veel meer dan wat hoofdlijnen en dat zou onvoldoende zijn voor een gefundeerd oordeel. Naar de opvatting van de medezeggenschapsraden moet het CvB met meer informatie, onderbouwing en argumenten komen dan tot nu toe is gebeurd. Daarom werd besloten op korte termijn een brief te sturen naar het CvB waarin deze gedetailleerdere informatie wordt gevraagd. De medezeggenschap van de VU heeft al eerder een dergelijke brief gestuurd naar het CvB van de VU.

Kwaliteitsverbetering
Studenten van de FNWI zijn bezorgd dat er opleidingen verdwijnen dan wel worden samengevoegd en daarna zo groot zijn geworden dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt. En als dit al zou gebeuren, hoe zou zo’n schaalvergroting er dan uit moeten zien? En wat gaat het gaat het kosten of juist opleveren?

‘Van verschillende kanten heb ik vernomen dat de samenvoeging geen financieel voordeel oplevert. In dat geval moet de samenvoeging op zijn minst tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs leiden,’ zei Emma Boumans, voorzitter van de facultaire studentenraad van de FNWI na afloop van de vergadering. Boumans: ‘Over de kwaliteit van het onderwijs straks maak ik mij grote zorgen. Er moet een plan op tafel komen om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen.’

Voorafgaand aan de vergadering stuurde de facultaire studentenraad – die geen instemmingsrecht op de samenvoeging van de faculteiten heeft - een brief naar de GV waarin de risico’s van de oprichting van een nieuwe faculteit op een rijtje worden gezet. De brief, die is geschreven namens alle studievereniging van de FNWI, werd tijdens de vergadering ook uitgedeeld aan vertegenwoordigers van het CvB. (zie hier voor de brief, pdf).

Ritsmodel
De voorzitter van de centrale studentenraad Sam Quax, tevens voorzitter van de GV, zei eerder desnoods akkoord te willen gaan met een door het CvB geopperd ‘ritsmodel’, waarbij steeds op deelgebieden instemming wordt gegeven aan de samenvoeging. Het CvB zou dan wel met een concreet voorstel voor een dergelijke besluitvorming moeten komen. Quax: ‘Een ritsmodel is in principe oncontroleerbaar. Alleen als zo’n model wel controleerbaar is, is het een optie. Echter, ik zie niet in hoe het CvB zo'n ritsmodel controleerbaar kan maken, maar daar moet het college dan maar over nadenken.’