Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
'Writing history, creating tomorrow.' Dat was officieel het thema van het twintigjarig lustrum van de HvA. Maar de stad Amsterdam werd deze avond minstens zo vaak genoemd. Zowel voorzitter van het college van bestuur van de HvA en UvA, Louise Gunning, als rector Huib de Jong prezen de hogeschool als verbindende factor in de hoofdstad.

‘De HvA leidt mensen op die Amsterdam tot bloei kunnen brengen,’ zei Louise Gunning stralend, terwijl ze op een podium midden in de Passenger Terminal, waar het lustrumfeest plaatsvond, werd geïnterviewd door presentator Tom van ’t Hek. Gunning stond in haar antwoorden op de vragen van Van 't Hek uitgebreid stil bij de geschiedenis van de hogeschool van Amsterdam. ‘De hogeschool is ontstaan uit een aantal opleidingen die al bestonden. Een aantal daarvan zijn zelfs nog ouder dan de universiteit, bijvoorbeeld de Hogere Zeevaartschool.’

Louise Gunning in gesprek met Tom van 't Hek Louise Gunning in gesprek met Tom van 't Hek. Foto: Bas Uterwijk. Meer foto's op Facebook

Hoewel de stemming over het algemeen zeer feestelijk was, schonk Gunning heel even aandacht aan het kritische stuk over de samenwerking tussen de HvA en de UvA dat gisteren in Het Parool verscheen. ‘Hier herken ik de HvA wel in,’ zei ze, terwijl communicatiemedewerker Suzanne Okkes haar de eerste-Folia jubileumspecial uitreikte. Gunning: ‘Wat er in Het Parool stond is geschiedenis. De mensen die daar zijn geïnterviewd zijn duidelijk de afgelopen vijf jaar niet op de HvA geweest.’

HvA-rector Huib de Jong had het in zijn speech vooral over de koers die de HvA in de toekomst gaat varen. 'Slim', 'sluitend' en 'slank' zijn hierbinnen de belangrijkste pijlers. Slim betreft de vraag hoe de diversiteit van de instroom van studenten georganiseerd kan worden, sluitend gaat over het garanderen en waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs, en slank is het streven om meer geld in onderwijs te investeren en minder in ondersteunend personeel en huisvesting. Over het tienpuntenplan liet De Jong weten geen haast te maken bij het invoeren ervan, maar dit juist stapje voor stapje te willen doen.