Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Er is weer een nieuw UvA-blad: de Uitdienstbode, een periodiek voor UvA-medewerkers die met pensioen of emeritaat zijn gegaan en toch nog contact met elkaar en met de UvA willen houden.

Het lijkt de ultieme wraak: een personeelsblad dat de nek wordt omgedraaid opnieuw tot leven wekken nadat de oprichters ervan de organisatie hebben verlaten. De Kring UvA-senioren heeft zoiets gedaan: het blad de Dienstbode, dat tussen 20o0 en 2006 het personeelsorgaan was van de centrale diensten en van de gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden van de UvA bestaat weer, nu onder de naam de Uitdienstbode. Doelgroep: voormalig UvA-personeel dat inmiddels met pensioen is. De bedenkers c.q. makers van toen, zijn de bedenkers c.q. makers van nu, daaronder voormalig UvA-secretaris Ruud Bleijerveld en Frans Willemsen, toentertijd werkzaam bij de Griffie.

De Dienstbode werd de eerste jaren van het millennium verspreid op en rond het Maagdenhuis. Bij de grote reorganisatie in de jaren 2003-2006 kwam de verantwoordelijkheid voor het blad te liggen bij Bureau Communicatie. ‘En daar vond men op termijn dat een personeelsblad in deze vorm niet meer van die tijd was,’ schrijft Ton Dujardin, ambtelijk secretaris van de Kring UvA-senioren, in de eerste editie van de Uitdienstbode.

Een greep uit de Uitdienstbode: een kleine terugblik op de Dienstbode, een fotoverslag van een excursie naar Science Park, de rubriek petite histoire ‘kleine voorvallen uit de geschiedenis van de UvA’, een informatief artikel over Het Nieuwe Werken en zo nog wat artikelen.

Lezen? Zie hier.
Lees meer over