Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

Medezeggenschap ook aan HvA ondergeschoven kindje

Clara van de Wiel,
24 mei 2013 - 11:41
Minder uren, minder begeleiding en minder geld. In vergelijking tot universiteiten blijft de medezeggenschap op hogescholen nog flink achter, liet de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) deze week weten. Ook op de HvA en UvA blijken er grote verschillen te zijn tussen de belasting en beloning van raadsleden.

Uit een onderzoek dat de LSVb op elf hogescholen en vijftien universiteiten hield, komt naar voren dat er grote verschillen zitten tussen raden in zowel uren als ondersteuning. Waar raadsleden op de universiteiten wekelijks gemiddeld 23 uur aan hun raadswerk besteden, ligt dat bij de hogescholen rond de 5.

Ook de ondersteuning bij juridische en praktische zaken door een ambtelijke secretaris die is aangesteld door de instelling, is op het hbo verre van vanzelfsprekend. Daarbij verdienen raadsleden in het hbo een stuk minder dan hun universitaire collega’s. De gemiddelde vergoeding in het wo bedraagt 350 euro, ten opzichte van nog geen 160 euro op het hbo.

Een kwalijke zaak, laat LSVb-voorzitter Kai Heijneman weten in een persbericht. ‘Raadsleden krijgen een vergelijkbare berg met werk, alleen de ene student krijgt veertig uur de tijd en krijgt een graafmachine mee, terwijl een andere student een vergelijkbare berg in twee uur met een schep moet zien weg te werken.’

Centrale Medezeggenschapsraad
Voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA en student informatica Sebas Veeke herkent zich wel de resultaten van het onderzoek. ‘Een raadslidmaatschap bestaat op de HvA uit 0,15 fte, wat staat voor vijf uur werk per week. Voor een echt goede invulling is dat onvoldoende. Vergaderingen kun je wel voorbereiden en bijwonen, maar er is geen tijd om in commissies en werkgroepen te gaan zitten of zelf plannen op te stellen. Dan kun je dus geen gebruikmaken van je initiatiefrecht.’

Veel leden stoppen volgens Veeke om die reden meer tijd in hun lidmaatschap dan eigenlijk voorgeschreven is. Zelf zegt Veeke wekelijks zo’n dertig uur aan zijn voorzitterschap kwijt te zijn, waar hij als lid van het dagelijks bestuur een aanstelling van  elf uur per week heeft.

De ondersteuning is aan de HvA met de aanstelling van een ambtelijke secretaris wel goed geregeld. Maar de vergoeding van raadsleden blijft - zeker in vergelijking met de UvA - flink achter. Waar raadsleden van de Centrale Studentenraad van de UvA zo’n 600 euro per maand verdienen, ligt de vergoeding van CMR-leden rond de 200 euro.

Volgens Veeke is het goed dat de LSVb de discussie start over medezeggenschap in het hbo. Ook aan de HvA zou de positie van de raadsleden volgens hem flink verbeterd kunnen worden. ‘De hogeschool kan daar ook zelf veel baat bij hebben. Raadsleden zouden veel meer in werkgroepen en commissies kunnen participeren. Van hun kennis en inzet kan de HvA profiteren.’

Tweede Kamer
Maandag debatteert de Tweede Kamer over een betere controle van bestuurders in het hoger onderwijs, waarin medezeggenschapsraden een grotere rol zouden kunnen krijgen. De LSVb hoopt dat de minister daar een aantal basisfaciliteiten en een minimumaantal van 20 uur aan raadswerk zal vaststellen.