Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Er werd meer óver dan mét studenten gepraat, afgelopen dinsdag tijdens het door de Asva georganiseerde debat over woningdelen. Verschillende partijen gingen in de Academische Club met elkaar in discussie over onder welke voorwaarden één Amsterdamse woning gedeeld mag worden door meer dan twee personen. Voor studenten is het afwachten wat onder de nieuwe regels als een ‘duurzaam huishouden’ mag gaan gelden.

Aanleiding voor het debat was de aankondiging van wethouder Freek Ossel van wonen in maart dit jaar, om het bestaande verbod op woningdelen strenger te gaan handhaven. Reden: de toenemende overlast die gedeelde woningen veroorzaken, gaf Ossel tijdens het debat aan. ‘We ontvingen steeds meer klachten van bewoners, en ook de brandweer luidde de noodklok. De druk op de stad blijkt steeds groter te worden en dan moet je als gemeente ingrijpen.’

Ossels aankondiging had de afgelopen maanden al een flinke lobby van woningdelers op de barricades gebracht. Dat mag ook blijken uit de meer dan tweeëneenhalf duizend ‘likes’ die de Facebook-pagina Woningdelen moet mogen inmiddels heeft weten te verzamelen, vertelde Annick Leeuwenberg, vicevoorzitter Asva, bij aanvang van het debat. En ook onder studenten is de ontstane onrust volgens haar groot, want zij vormen bij uitstek een groep die vaak met meerdere personen in één woning willen leven.

Maar dat er veel studenten onder de woningdelers zijn, betekent niet dat het tot hen gereduceerd moeten worden, haastte VVD-raadslid Daniël van der Ree zich te zeggen. ‘Wanneer we als Amsterdam een wereldstad willen zijn, dan moet het ook mogelijk zijn dat expats van internationale bedrijven hier gezamenlijk in een huis kunnen wonen.’ Het plotselinge handhaven van het verbod was Van der Ree dan ook een doorn in het oog, en reden met een eigen voorstel voor het toestaan van woningdelen te komen. Daarnaast was er een Rotterdamse deskundige uitgenodigd die vertelde hoe het woningdelen in die stad gereguleerd werd.

Regulering
Ossel gaf aan in principe welwillend te staan ten opzichte van een verruiming van de regels. Maar dat er gereguleerd moet worden bleef volgens hem als een paal boven water staan. ‘Of je nu indicatoren, criteria of normen voor het delen opstelt: er moeten regels zijn voor wat wel en wat niet mag.' Ook benadrukte hij dat regulering niet alleen over afzonderlijke woningen gaat. ‘Ook het beter spreiden van zulke gedeelde woningen is van belang. De druk op één bepaalde wijk of straat kan te hoog worden. Woningdelen moet kunnen, maar echt met mate.’ Daarbij gaf hij ook aan ook regels te willen hebben als wapen tegen de verwachte toestroom aan Bulgaren en Roemenen, die hier vanaf 1 januari 2014 mogen komen werken.

Naast politici waren ook vastgoedbeheerders, juristen en bezorgde buurtbewoners aanwezig om hun stem te laten horen. Die laatsten maakten zich vooral zorgen om de prijsopdrijving die door het splitsen van woningkosten kan optreden. Dat kan ook voor studenten nadelig zijn, want waar kamersgewijze verhuur aan het puntensysteem gebonden is, zijn er voor woningen in de vrije sector geen prijsreguleringen. Ook zetten zij vraagtekens bij de wenselijkheid van veel meer mensen in Amsterdamse woningen. Volgens Van der Ree is dat echter onvermijdelijk. ‘De woningbezetting zal de komende tijd nu eenmaal oplopen. Dat gebeurt in alle grote steden: kijk maar naar de serie Friends!’

Zowel Ossel als Van der Ree gaven aan haast te willen maken met de nieuwe regels. Voor 1 januari 2014 moet een en ander geregeld worden. Tot die tijd is het ook voor studenten nog even afwachten, onderkenden beiden.
Lees meer over