Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De landelijke stijging van het aantal inschrijvingen aan universiteiten en hbo’s is ook goed zichtbaar aan de UvA en HvA. Aan de UvA schreven zich tot vorige week al 1.514 meer studenten in dan vorig jaar rond deze tijd, een stijging van 29 procent. Ook aan de HvA is de instroom met een toename van 25 procent een stuk hoger dan vorig jaar. Het Oriëntatietraject UvA-HvA verwacht juist een dalend aantal deelnemers.

Maandag meldde de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) dat het aantal inschrijvingen aan universiteiten en hogescholen dit jaar vele duizenden boven dat van vorig jaar ligt. Ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd is er sprake van een stijging van zeventien procent. Volgens een woordvoerder van de VSNU is de toename een gevolg van de verwachte invoering van het sociaal leenstelsel in 2014. Veel jongeren anticiperen daarop, door een mogelijk tussenjaar te schrappen en direct aan een vervolgopleiding te beginnen, om zo komend jaar nog van de basisbeurs gebruik te kunnen maken.

Opleidingen aan de UvA die opvallend veel stijgen zijn scheikunde en informatiekunde, waar een stijging van respectievelijk 180 en 114 procent te zien is. Aan de HvA groeien de domeinen  Bewegen, Sport & Voeding en Economie & Management het hardst, met respectievelijk 51 en 41 procent. Opvallend is verder dat de HvA harder groeit dan andere hogescholen in de regio. Waar het marktaandeel van de hogeschool vorig jaar 45 procent bedroeg, is dat dit jaar gestegen tot 47 procent.

Oriëntatiejaar
Dat minder scholieren zullen kiezen voor een tussenjaar, verwacht men ook te gaan merken bij het Oriëntatietraject HvA-UvA. Voorafgaand aan het maken van hun studiekeuze kunnen jongeren daar een viereneenhalve maand durend keuzetraject volgen, waarin ze zo’n vijftien uur per week cursussen en coaching krijgen. ‘Omdat scholieren zich altijd pas later aanmelden, is de daling nu nog niet goed te overzien,’ legt coach bij het Oriëntatiejaar Hendrikje Veerman uit. ‘Maar we verwachten wel een flinke daling.’

De afgelopen maanden heeft men volgens Veerman alvast op die daling ingespeeld, door meer korte studiebegeleidingstrajecten aan te bieden. ‘De Keuze-3-daagses van de afgelopen maanden waren drukbezocht, en ook de aankomende trajecten stromen allemaal vol. Daarin doorlopen studenten in feite hetzelfde proces, alleen hebben ze er dan minder tijd voor. Een soort snelkookpan. ’

Wake-upcall
Volgens Veerman betekent een dalend aantal deelnemers aan het oriëntatiejaar dan ook niet dat studenten nu minder goed over hun keuze nadenken. ‘De dreiging van de boete volgend jaar is voor velen nu al een wake-upcall. Het belang van het maken van de juiste keuze, nu of nooit, speelt bij veel studenten nu juist meer dan vroeger, en daarom gaan ze er beter over nadenken.’

Hoewel Veerman op dit moment minder aanmeldingen voor het oriëntatiejaar verwacht, rekent ze er wel op dat dat na de zomer snel kan veranderen. ‘Je houdt natuurlijk altijd studenten die er toch niet goed over hebben nagedacht, snel uitvallen en alsnog een keuzetraject willen volgen. En als het leenstelsel de komende maanden toch nog sneuvelt, zullen een heleboel studenten zich alsnog uitschrijven voor hun studie en opnieuw gaan bekijken wat ze willen.’

In 2014 verwacht Veerman juist weer stijgende aantallen oriënteerders. Volgend jaar wordt de deadline voor de studieaanmelding vervroegd naar 1 mei en gaan veel opleidingen verplichte studiekeuzeactiviteiten invoeren. ‘Veel studenten zullen dan waarschijnlijk een extra jaar gaan inlassen om zich goed op die dingen voor te kunnen bereiden. De instroom in het oriëntatiejaar zal dan waarschijnlijk ook weer toenemen.’
Lees meer over