Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit, wordt wel eens gezegd. Precies dat is nu ook het geval bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG). Die gaat in de zomer van 2014 verhuizen naar het Roeterseiland en daarom is er alvast een grote opruimactie begonnen onder het motto ‘Opgeruimd naar het Roeterseiland’.

‘Mijn carrière is compleet,’ zegt hoogleraar electorale politiek en afdelingsvoorzitter politicologie Jean Tillie schertsend aan de telefoon. ‘Ik ben nu ook nog voorzitter van de projectstuurgroep “Opgeruimd naar het Roeterseiland”.’ Belangrijkste vraag van de stuurgroep: hoeveel papier, zoals boeken, tijdschriften en (oude) tentamens bevindt zich in de werkkamers van de FMG? ‘Op het Roeterseiland zullen we veel minder ruimte hebben dan hier in de binnenstad, dus er moet worden opgeruimd, want lang niet alles kan mee,’ zegt Tillie.

Minder ruimte
De projectstuurgroep is momenteel bezig met een inventarisatie van de werkkamers, inclusief boekenkasten en –planken om te kijken wat docenten en hoogleraren allemaal bewaard hebben. ‘Op het Roeterseiland moeten we kamers delen en van flexplekken gebruik gaan maken. Alleen al de afdeling politicologie krijgt acht procent minder ruimte.’

Momenteel wordt er precies geïnventariseerd wat er mee kan en wat niet. Daarbij worden steekproefsgewijs ook zeventig werkkamers bezocht en gesprekken gevoerd met de mensen die er werken. Tillie: ‘Nagekeken tentamens moeten vaak bewaard blijven vanwege wettelijke bewaartermijnen, maar boeken kunnen vaak weg, mee naar huis worden genomen of worden gedigitaliseerd.’ Eind mei moet de inventarisatie achter de rug zijn. ‘Dan moet duidelijk zijn hoeveel papier er mee moet en hoeveel papier er mee kan.’