Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Evalueren in teams zoals in België, gericht op resultaten zoals in de VS of via een verplichte registratie zoals in Nieuw-Zeeland. De vier pabo-studenten van de HvA die onlangs aanwezig mochten zijn bij de International Summit on The Teaching Profession (ISTP), hadden genoeg inspiratie opgedaan. Binnenkort mogen ze op basis van hun ervaring een advies uitbrengen aan minister Bussemaker van Onderwijs. Gisteren gaven ze in het Kohnstammhuis alvast een voorproefje.

Het waren lange sessies geweest. Over het algemeen erg interessant, maar ook de verzetjes tussendoor waren af en toe erg prettig geweest, gaven de studenten toe. Zo was er het intermezzo met astronaut André Kuipers, die bekende dat zijn beroep minder lastig is dan het zijn van een leraar. Of de delegatie van Nieuw-Zeeland, die op een gegeven moment was uitgebarsten in het eigen volkslied.

Echte deelnemers van de conferentie hadden ze zich nog niet gevoeld, vertelde student Diederik de Graaf. ‘Uiteindelijk zaten we op de tweede rang en mochten we niks inbrengen.' Maar tussen de sessies door was er genoeg ruimte voor de studenten met collega-docenten in gesprek te gaan. 'Dat was misschien nog wel het interessantste. Dan besef je dat we uiteindelijk allemaal met dezelfde problemen worstelen. Leraar zijn is iets universeels en we kunnen veel van elkaar leren.’

Lessen
Die lessen presenteerden de studenten aan de hand van enkele concrete aanbevelingen. Zo bepleitten ze dat peerreview een belangrijker onderdeel worden van de lerarenpraktijk. Dat betekent dat docenten minder huiverig moeten worden collega’s mee te laten kijken in de klas. Ook moet de beroepsgroep zich beter gaan organiseren en duidelijker één stem gaan spreken. Daarbij is het belangrijk ook de schoolleiders van een goede opleiding te voorzien. Daarvoor vertelden de studenten een anekdote van de docent van het jaar in Amerika. ‘Zij vertelde dat haar leider haar altijd drie vragen stelde: hoe gaat het met je, wat kan er beter en hoe kan ik je daarbij helpen? Dat noemde zij als de hoofdreden voor haar goede docentschap.’

Waar tijdens de presentatie van de studenten de meeste discussie over ontstond was uiteindelijk toch vooral een actuele Nederlandse kwestie: het al dan niet verplicht instellen van een lerarenregister. In zo’n register zouden alle leraren van Nederland ingeschreven moeten worden, met daarbij precies aangegeven welke cursussen ze hebben gevolgd en certificaten ze hebben behaald. Op dit moment bestaat er een vrijwillig register, waarin nog maar weinig leraren zich ingeschreven hebben. Hoewel de studenten zich positief toonden over zo’n register benadrukten ze ook dat de vormgeving daarvan uiteindelijk door docenten zelf zal moeten gebeuren, en niet opgelegd moet worden.

Onderzoeksvoorstel
Binnenkort kunnen de studenten hun ervaring wellicht nog verder uitbreiden. Onder begeleiding van lector Leren & Innoveren Marco Snoek hebben ze de afgelopen week een onderzoeksvoorstel geschreven om in Finland peerreview binnen lerarenopleidingen te onderzoeken. Snoek: ‘In Finland is peerreview al een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding. Dat betekent dat studenten vaardigheden krijgen aangeleerd over hoe je goed feedback kunt geven aan en ontvangen van collega’s. Maar ook dat je al tijdens de opleiding vaker bezig bent met het beoordelen van elkaar.’

Met het onderzoeksvoorstel doen de studenten mee aan een prijsvraag van het initiatief Leraren met Lef en maken ze kans mee te mogen op een expeditie naar Finland om hun onderzoeksplan zelf uit te voeren. Later deze maand worden de winnaars bekendgemaakt.