Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
In de nieuwe onderwijs- en examenregeling (OER) van de Faculteit der Geesteswetenschappen, die op 1 september 2012 ingaat, is de mogelijkheid opgenomen dat studenten die onvoldoendes hebben gehaald uiteindelijk toch hun diploma kunnen halen omdat ze een vijf mogen compenseren met een cijfer dat wel voldoende is. De studentenraad van de faculteit, die naar eigen zeggen ‘tenminste adviesrecht, maar misschien zelfs instemmingsrecht’ heeft op de nieuwe regeling, heeft het plan bij voorbaat al van tafel geveegd.

De nieuwe OER wordt gelijktijdig ingevoerd met het nieuwe jaarrooster, het zogenoemde 8-8-4-rooster. De FGw is de laatste faculteit die dat systeem zal invoeren. Door de grote hoeveelheid opleidingen en vakken kreeg de faculteit, die zich lang heeft verzet tegen de invoering ervan, een jaar respijt. In het 8-8-4-rooster bestaat een semester uit drie blokken van acht plus acht plus vier weken. In elk blok worden steeds modules van zes, twaalf of achttien studiepunten aangeboden.

Door het nieuwe rooster moet de onderwijsorganisatie opnieuw worden ingericht en is de toetsing van vakken tegen het licht gehouden. Binnen de bacheloropleidingen worden vakken voortaan niet meer los aangeboden, maar via vakclusters. Binnen zo’n cluster worden twee of drie gelijksoortige vakken aangeboden. In de toetsing daarvan zit het pijnpunt voor de studentenraad: studenten kunnen binnen zo’n cluster ‘ten hoogste één vak’ afronden met een vijf als het gewogen gemiddelde van het cluster tenminste afgerond een zes bedraagt'.

Verwerpelijk
‘Bij geesteswetenschappen kun je dus voortaan je diploma halen met een onvoldoende. Dat vinden wij onacceptabel,’ zegt studentenraadslid Sinead Wendt. ‘Wij vinden dit heel erg vreemd en verwerpelijk. Uit het rapport Studiesucces, dat een paar jaar geleden werd uitgebracht, kwam naar voren dat er meer studenten sneller hun studie met succes moesten afronden. Dat is op deze manier nogal makkelijk.’ In de nieuwe OER staat inderdaad expliciet dat het plan om onvoldoendes te kunnen compenseren voortvloeit uit dit rapport.

Waarnemend decaan van de FGw Jan Willem van Henten wil het beeld van Wendt graag nuanceren. 'Een "degradatie van het diploma"  is dit niet. De compensatieregeling is alleen van toepassing in het eerste jaar,  voor de daaropvolgende jaren niet. Bovendien is het momenteel theoretisch mogelijk om af te studeren met een cijferlijst met alleen vijfenhalven, waarop het gemiddelde op een vijfenhalf uitkomt. Zo kan ook beargumenteerd worden dat de lat juist iets hoger gelegd wordt in de propedeuse.'