Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De SP heeft aan minister Bussemaker van OCW vragen gesteld over de voorgenomen fusie tussen de drie bètafaculteiten van UvA en VU. Asva-voorzitter Michiel Stapper beantwoordt ze vast.

Wat is uw oordeel over het plan van de UvA en de VU om gezamenlijk een bètafaculteit (Amsterdam Faculty of Science) op te richten die 100 tot 120 miljoen euro gaat kosten?
‘Belachelijk. Ik heb sterk de indruk dat het bij die fusie vooral draait om het ophogen van onderzoekpublicaties en -gelden, maar wat hebben studenten eraan? Een grove rekensom leert dat voor hetzelfde bedrag bijvoorbeeld vijf jaar lang driehonderd extra studieadviseurs kunnen worden aangetrokken.’

Hoe oordeelt u over het samenvoegen van twee [sic] bètafaculteiten in relatie tot de gewenste differentiatie en variatie in het onderwijsaanbod? Kunt u uw antwoord toelichten?
‘Dat lijkt me helemaal niet nodig. Het is prima als opleidingen op elkaar worden afgestemd, maar dat kan ook door opleidingen te laten samenwerken. Daarvoor hoef je niet te fuseren.’

Michiel Stapper Asva-voorzitter Michiel Stapper. Foto: Danny Schwarz

Op wat voor manier wordt de bestuurlijke samenwerking vormgegeven? Is er sprake van een (bestuurlijke) fusie tussen de VU en de UvA? Kunt u uw antwoord toelichten? ‘We hebben in het onderwijs al gigantische fusies gehad en dat is steeds niet wenselijk gebleken. Een nog grotere instelling dan we nu al hebben levert geen voordelen op. De VU heeft bovendien onlangs accreditaties uitgesteld. Ik zou eerst wel eens willen weten waarom die werden uitgesteld. Of gaan we nu in zee met een instelling die niet voldoet aan de kwaliteitsnormen?’

Komt dit plan in aanmerking voor de fusietoets? Zo nee, waarom niet?
'Er moet eerst veel meer duidelijk worden over wat die fusie precies behelst. Maar als het inderdaad een echte fusie wordt, dan moet er natuurlijk een fusietoets komen.’

Wordt het plan voorgelegd aan docenten en studenten van de betreffende universiteiten? Zo nee, vindt u dat het personeel geen inspraak dient te hebben over een dergelijke ingrijpende beslissing?
‘Dat moet zeker aan studenten en docenten worden voorgelegd, maar hoe en wanneer en wat er dan wordt voorgelegd is nog onduidelijk. Het lijkt er nu op dat er begin april een "go/no go-moment" komt. Maar wordt er dan een besluit op hoofdlijnen genomen of een gedetailleerd besluit? Het hangt ervan af of er een goed uitgewerkt plan aan studenten en medewerkers wordt voorgelegd.’

Is het waar dat het aanbod van bacheloropleidingen met een derde wordt verminderd? Wat zijn de gevolgen voor de bestaande masteropleidingen?
‘Als dat inderdaad waar is, dan is dat geen goed plan. Het onderwijsaanbod dat we in Nederland hebben moet in stand blijven. Het herinrichten van het aanbod zou misschien interessant kunnen zijn, maar er moet eerst meer duidelijk komen.’

Hoe voorkomt u dat middelen voor onderwijs en onderzoek worden gebruikt voor een prestigieus bouwproject waarvan de kosten fors kunnen oplopen?
‘Het schijnt dat er alleen al met de transitiekosten vijftig tot zeventig miljoen euro is gemoeid. Het zou eeuwig zonde zijn als we dat bedrag uitgeven aan een niet goed uitgewerkte fusie. Dus eerst een duidelijker plan en daarna kijken wat het kost.’