Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De verhuurdersheffing voor woningcorporaties en maximale huurgrens die het kabinet wil instellen vanaf 2014 is voorlopig van de baan. Volgens studentenbond Asva is dat nog steeds geen goed nieuws voor de studentenhuisvesters.

Onder druk van de Eerste Kamer heeft Blok (VVD) toegezegd de maatregelen om de huurmarkt te hervormen opnieuw onder de loep nemen. In de plannen wilde het kabinet onder meer de maximale huurprijs koppelen aan de marktwaarde van een woning. Voor studentenwoningen ligt die waarde enorm laag, waardoor de huren kelderen. Studentenhuisvesters houden daardoor geen geld over om te investeren in de bouw van nieuwe woningen. Om die reden heeft studentenhuisvester Duwo onlangs al een nieuwbouwproject in Delft geschrapt.

Michiel Stapper, voorzitter van de Amsterdamse studentenbond Asva, vreest dat Blok ook in de aangepaste plannen geen rekening zal houden met de positie van studentenhuisvesters. Om die reden pleit Asva ervoor bedrijven die zich uitsluitend richten op het huisvesten van studenten, buiten de hervormingsplannen voor de huurmarkt te houden. ‘Studentenhuisvesting is echt een hele andere tak van sport is dan reguliere woningbouw; het rendement is heel laag en de manier van bouwen is ook anders,’ aldus Michiel Stapper.

Het standpunt heeft Asva onlangs ook in een brief aan de minister verkondigd, die mede is ondertekend door de voorzitters van de Landelijke Studentenvakbond en SRVU Studentenvakbond en Hugo Primus, emeritus hoogleraar systeeminovatie ruimtelijke ontwikkeling aan de TU Delft. Blok verwacht in het voorjaar van 2013 meer duidelijkheid te geven over de aangepaste maatregelen.

Door de toename van het aantal studenten in Nederland zijn er tot 2020 33.000 extra studentenkamers nodig. In de periode tot 2020 groeit het aantal studenten naar verwachting met 85.000. Daardoor zijn er meer kamers nodig dan aanvankelijk werd geraamd, zo bleek eerder al uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van Kences.