Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Geruchten over diplomafraude, een angstcultuur en slecht presterende opleidingen. In alle hectiek werd een opleidingsmanager van twee economische opleidingen aan de HvA ontslagen. Paul Melessen vocht het ontslag succesvol aan bij de rechter. Hoe is nu met hem?

Het nieuws sloeg in december 2011 in als een bom. Duizenden studenten zouden sinds 2002 ten onrechte een diploma hebben gekregen. Naar aanleiding van de berichten in De Telegraaf startte de onderwijsinspectie een onderzoek. Van diplomafraude was geen sprake, wel constateerde de inspecteurs dat het met beter moest met de opleidingen International Management en Trade Management Asia. In alle tumult moest opleidingsmanager Paul Melessen het veld ruimen omdat hij niet zou functioneren. Na twee zittingen, oordeelde de rechtbank anders.

We zijn een jaar verder. Bent u inmiddels weer aan de slag als opleidingsmanager?
‘Ik ben nog steeds in afwachting van een passende functie. Daarvoor neemt de HvA tot 1 september 2013 de tijd. Ondertussen werk ik aan mijn promotie over internationale bedrijfsculturen, dat loopt heel erg voorspoedig. Ik zit al in de eindfase, dus ik denk er voor de zomer mee klaar te zijn. Daarom zit ik dus voornamelijk thuis. Dat vind ik heel vervelend omdat ik gehoopt had als docent-onderzoeker aan de slag te gaan.’

De beslissing hem de wacht aan te zeggen vindt Melessen nog steeds onbegrijpelijk: nooit heeft hij een negatieve beoordeling gehad. In een interview met De Telegraaf, enkele weken na zijn ontslag, noemde hij een kritische e-mail die hij stuurde aan toenmalig rector Jet Bussemaker de oorzaak van zijn ontslag. In de mail hekelde hij de bestuurscultuur binnen het Domein Economie & Management. Ruim vijftig docenten steunden hem daarin. Zij stuurden een brandbrief waarin ze hun zorgen uitspraken over zijn ontslag, het bestuur en de bedrijfscultuur.

Nadat het ontslag van Melessen ging een interim-opleidingsmanager voortvarend te werk. Door de opleiding International Management werd een streep getrokken. Reden: de opleiding zou te veel op andere opleidingen zijn gaan lijken. Volgens de interim-opleidingsmanager zou bovendien het risico bestaan dat de opleiding niet zou worden goedgekeurd bij de accreditatie die staat gepland in het voorjaar van 2013. En dat is belangrijk: zonder accreditatie geen overheidsfinanciering en geen opleiding.

Was alles echt wel goed met de opleidingen?
‘Inhoudelijk stonden de opleidingen Trade Management Asia en International Management er best goed voor. De eis uit een interne audit [onderwijscontrole, red.] was dat we beter zouden samenwerken met de opleiding in Rotterdam. Dat is gebruikelijk; soortgelijke opleidingen stemmen hun curricula op de beroepspraktijk af. Dat we te weinig toekwamen aan samenwerking met Rotterdam heeft te maken met het feit dat er in Rotterdam tien maanden geen opleidingsmanager is geweest.’

‘In Amsterdam waren wij lekker bezig ons voor te bereiden op de accreditatie die eraan zit te komen. De rechter en de inspectie hadden die indruk geloof ik ook wel. Ik begrijp dat in een recente vergelijking van eindscripties binnen commerciële economie, die van International Management er goed uitkwamen. Dus voor de accreditatie hoeven ze denk ik niet bang te zijn. Dat International Management en Trade Management Asia veel op elkaar leken was het gevolg van een beleidsbeslissing enkele jaren daarvoor. Ze zouden beide een variant worden van een nieuwe opleiding, genaamd International Trade Management. Dat had te maken met de wens van het ministerie om het aantal opleidingen te verkleinen. Dat was geen onlogische vraag, wij werkten daar van harte aan mee.’

Hoe kijkt u nu terug op die periode?
‘Die interne audit is nu bijna anderhalf jaar geleden uitgevoerd. De tekst en de samenvatting van het auditrapport waren helemaal niet zo negatief, de nogal negatieve beoordeling stond daar eerder haaks op. Dat de inspectie het onderzoek mede naar aanleiding van de geruchten over diplomafraude feitelijk nog eens over deed was goed.’

‘Hun rapport voelde toch een beetje als een rehabilitatie, want ik had veel modder over mij heen gekregen. Dat gold ook voor de docenten en studenten. Ik hoop van harte dat ze door de accreditatie in het voorjaar van 2013 komen. Ik heb er toch vijf jaar mijn ziel en zaligheid in gelegd.’
Lees meer over