Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Door de afspraken uit het regeerakkoord wordt het voor woningcorporaties en studentenhuisvesters onmogelijk betaalbare studentenwoningen te bouwen.’ Dat zei Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting aan de TU Delft, gisteren tijdens het huisvestingsymposium ‘De prijs van wonen’ in cultureel centrum Crea.

‘Veel woningcorporaties zullen instorten. Het akkoord zorgt voor huurverhogingen in de sociale sector. Maar die extra huurinkomsten worden voor een groot deel afgeroomd in de jaarlijks oplopende verhuurdersheffing. De extra inkomsten gaan uiteindelijk dus niet naar nieuwbouw maar naar de schatkist,’ aldus Priemus tijdens het door studentenbond Asva georganiseerde symposium. ‘Studentenhuisvesting is essentieel in de kenniseconomie, maar de prijzen van de woningen worden nog hoger.' Voor een deel van de studenten zal antikraak de enige overgebleven optie zijn om in Amsterdam te blijven wonen. 'Maar een rechtspositie en privacy zijn daarbij nauwelijks aan de orde.’

Asva-voorzitter Michiel Stapper, woningbouwregisseur Bob van de Zande, Wijnand Groenen (4-freedom), Marja van Weverling (DUWO) en Vincent Buitenhuis (Kences) traden tijdens het symposium met elkaar in discussie over studentenhuisvesting. Wat hen betreft  luidt het devies voor de komende jaren: bouwen, bouwen, bouwen.

Maar het regeerakkoord noopt er juist toe over alternatieven na te denken. De voorstellen die de revue passeerden: huurtoeslag, prijsregels, meer marktwerking – mits aan strikte regels gebonden - en het ombouwen van leegstaande gebouwen zoals kantoren en zorghuizen tot studentenwoningen. Over het economische en culturele belang van studenten voor Amsterdam leek iedereen het eens. Wanneer studenten buiten Amsterdam blijven wonen is dat volgens het panel ‘een ramp voor zowel de student als de stad’.

Tijdens het symposium presenteerde Asva-voorzitter Stapper ook nog een rapport over studentenhuisvesting in Amsterdam. Daarin staat onder meer dat er vanwege het grote tekort in Amsterdam voor 2014 zeker 10.000 extra studentenwoningen gecreëerd moeten worden. De gemiddelde huurprijs is op dit moment 477 euro, ruim honderd euro hoger dan in andere steden.

Uit het Asva-rapport blijkt verder dat de belangrijkste criteria voor studenten de prijs, de sfeer in de woning en de fietsafstand tot de onderwijsinstelling zijn. Slechts 29 procent van de studenten wil alleen wonen. De Asva roept woningcorporaties op meer rekening te houden met deze ‘simpele behoeften’ en zal naar aanleiding van het symposium een brief sturen naar de regering.

Het volledige rapport is hier te downloaden.
Lees meer over