Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De kosten van het Studenten Informatiesysteem (SIS) zijn miljoenen euro’s hoger uitgevallen omdat de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam de leverancier nooit duidelijk hebben verteld aan welke eisen het systeem precies moest voldoen.

Dat blijkt uit een reconstructie die Folia Magazine maakte over de aanschaf en implementatie van het systeem. Alleen al voor de hogeschool zijn de projectkosten tussen 2004 en 2012 met ruim negen miljoen euro opgelopen, van de geraamde 5,5 miljoen euro tot 14,6 miljoen euro. Voor de UvA zijn de projectkosten opgelopen tot 25 miljoen euro, cijfers over de oorspronkelijke ramingen wil de universiteit niet verstrekken.

‘Als je niet precies formuleert wat je wilt en wat zo’n systeem moet kunnen, gaat een leverancier zijn gang en dat loopt in de kosten,’ zegt VU-hoogleraar Informatica Chris Verhoef, gespecialiseerd in de implementatie van complexe ICT-projecten. ‘Als je aan een timmerman vraagt wat er moet gebeuren, zegt hij: timmeren. Zo werkt het ook met het bouwen van software.’

De HvA en UvA besloten in 2004, een jaar na de bestuurlijke fusie, tot de aanschaf van een nieuw informatiesysteem bij de in de ogen van het bestuur  vooraanstaande leverancier Oracle. De verschillende systemen waarmee faculteiten, domeinen en diensten werkten waren technisch sterk verouderd. In het nieuwe systeem moesten roosters, inschrijving, cijfers, studieplanning en studieloopbaanbegeleiding allemaal in een systeem worden geïntegreerd.

Volgens hoogleraar Verhoef is het onbegrijpelijk dat de HvA en UvA aan het project zijn begonnen zonder vooraf een businesscase op te stellen. En de doelen die zij vooraf wel opstelden voldoen weer niet aan het, bij grote ICT-projecten gangbare, SMART-principe: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Daardoor heeft de ontwikkelaar keer op keer nieuwe aanpassingen moeten doorvoeren in het softwarepakket.

Een woordvoerder van het College van Bestuur van HvA-UvA geeft toe dat SIS inderdaad ‘aanloopproblemen’ heeft gekend, maar benadrukt dat het systeem nu goed draait. Vooral in de laatste maanden zijn volgens hem enorme slagen gemaakt, waardoor het systeem nu zonder echte problemen functioneert.

Lees de hele reconstructie over de aanschaf en implementatie van SIS op de HvA en UvA in Folia Magazine van deze week.

Heb je ook klachten/opmerkingen over SIS? Mail naar web@folia.nl