Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De Hogeschool van Amsterdam scoort onvoldoende in de jaarlijkse ranglijst van de Keuzegids HBO 2013 die dinsdag is verschenen. De hogeschool scoort 54 punten op een schaal van 1 tot en met 100.

De HvA neemt daarmee de op twee na laagste positie in. De hogeschool wordt op de voet gevolgd door de Hogeschool Leiden (53), de onderste positie is voor hogeschool Inholland (51). Van de Randstedelijke hogescholen doen de Haagse Hogeschool (57) en de Hogeschool Rotterdam (56) het dit jaar het beste. Afgelopen jaar scoorde de HvA met 55 punten nog een krappe voldoende.

Een eenduidige oorzaak wordt door de Keuzegids niet opgevoerd. ‘Veel kwaliteitsproblemen in het hbo zijn het gevolg van massaliteit en de vrijblijvendheid die daar vaak bij komt. Veel scholen hebben jarenlang te veel gekeken naar aantallen studenten, en minder gelet op de kwaliteit die ze aan die studenten konden bieden,’ is de algemene verklaring. Volgens de gids doen de kleine hogescholen en scholen met een eigen identiteit het veel beter.Tienpuntenplan
Het negatieve oordeel is volgens een woordvoerster van de HvA niet leuk, maar geen verrassing. ‘Er is een tienpuntenplan waarmee we het onderwijs willen verbeteren. We trekken er dus heel hard aan, maar dat is iets van de lange adem.’ Alle aandacht voor de kwaliteit in het hoger beroepsonderwijs, maakt de oordelen volgens de woordvoerster ook scherper. ‘Maar ondertussen mogen we niet vergeten dat opleidingen als sport management & ondernemen en toegepaste psychologie op de HvA tot de beste behoren.’

Ook de makers van de gids benadrukken dit jaar opnieuw dat toekomstige studenten zich niet alleen moeten blindstaren op het cijfer dat een hogeschool in zijn geheel krijgt. De kwaliteit binnen een hogeschool kan nogal verschillen. ‘Neem Inholland: op veel fronten blijft die hogeschool duidelijk achter bij andere instellingen. Maar wil je muziek studeren in Haarlem, of elektrotechniek in Alkmaar? Dan tref je daar een heel goeie opleiding aan.’

Complete ranglijst
In de ranglijst voor grote hbo-instellingen scoren de hogescholen in het zuiden het beste. Hogeschool Avans (71) mag zich ook dit jaar weer de beste grote hogeschool van het land noemen. De tweede plek is voor Hogeschool Zeeland uit Vlissingen (69,5), de derde plek voor NHTV Breda (68,5). Bij de middelgrote hogescholen, met gemiddeld zo’n tweeduizend studenten, neemt de Gereformeerde Hogeschool uit Zwolle (85,5) de eerste plek in. In de lijst van kleine instellingen staat de Katholieke Pabo Zwolle (92) staat opnieuw op de eerste plaats.

In de keuzegids worden hogescholen vergeleken op basis van statistieken over studiesucces, het oordeel van deskundigen uit de accreditatie en het oordeel van studenten. De gids is bedoeld als hulpmiddel voor scholieren bij het vinden van een studie, maar geldt inmiddels ook als graadmeter voor de kwaliteit van de hogescholen.