Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Het is weer hommeles tussen de UvA en de eigenaren van het appartementenblok aan de Sarphatistraat 141, althans zo ervaren de eigenaren van de appartementen dat. Het appartementencomplex is door de UvA gebouwd, maar inmiddels grotendeels verkocht. Op de begane grond zijn winkels gevestigd, daarboven zijn 34 appartementen, waarvan er nog acht aan de UvA Holding toebehoren. De rest is inmiddels in particulier eigendom. Aan de achterkant van de appartementen bevindt zich het Roeterseilandcomplex (REC) van de UvA, waar al enige jaren wordt gesaneerd, gerenoveerd en gebouwd.

‘Dat de UvA hier werkzaamheden verricht is op zich geen probleem, maar de manier waarop staat ons niet aan,’ zegt een van de bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren (VvE), die anoniem wil blijven. ‘Want we zijn nog in overleg met de UvA en dat willen we niet frustreren.’ Sinds twee jaar wordt de voormalige Diamantslijperij op het terrein gerenoveerd. Inmiddels is die bijna klaar om haar bewoners, het StuC en Crea, te huisvesten. Gebouw D, het Van der Waals Zeeman-Instituut, wordt voor Kerstmis opgeleverd.

Geschonden afspraken
Sinds afgelopen voorjaar is aannemer BAM echter bezig met de gebouwen B en C, waar over enige jaren de juridische faculteit zal zijn gevestigd. Nu wordt er gesloopt, er is een asbestsanering geweest, er worden volgens de zegspersoon van de VvE ‘hele puien tegelijkertijd’ naar beneden getrokken, vrachtauto’s met puin rijden af en aan op onchristelijke tijden en de geluids-en stofoverlast hangt de bewoners volgens haar de keel uit. ‘En afspraken die we hier over hebben gemaakt met de UvA, worden geschonden.’

‘We nemen alle klachten in behandeling, maar dat wil helaas niet altijd zeggen dat we ze ook op kunnen lossen,’ zegt Tom Zuurbier, namens de UvA gebiedsregisseur van het REC. ‘Met BAM is afgesproken dat de aannemers om zeven uur ’s ochtends beginnen, maar het komt inderdaad voor dat bouwvakkers al eerder op de bouwplaats verschijnen. Maar dat kun je bijna niet tegenhouden. Aan de andere kant: het lijkt wel alsof sommige mensen om half zeven 's ochtends al op de eerste de beste kans zitten te wachten om een klacht in te dienen.’ Wat de asbestsaneringen betreft zegt Zuurbier dat een dergelijke sanering wordt verricht met een ‘onderdrukmachine’. ‘En zo’n machine moet wettelijk 24 uur per dag draaien, anders kunnen er asbestdeeltjes ontsnappen Verder proberen we de bewoners ter wille te zijn door het puin nat te houden, af en toe eens een gevel te reinigen of de ramen te laten wassen.’

Nooduitgang
Een ander punt van conflict -- een door de UvA gewenste fietseningang onder de appartementen door om zodoende een directe verbinding te creëren met de Sarphatistraat -- is volgens Zuurbier opgelost. Bewoners vrezen dat hun appartementen minder waard worden als de gevel wordt geschonden. Maar die schending zal volgens Zuurbier minimaal zijn. ‘Er komt geen openbare fietsroute, maar een nooduitgang. Veel kleiner dus en alleen open in geval van nood.’