Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Het tekort aan studentenwoningen in Amsterdam zal na 2014 verder oplopen als de gemeente niet snel maatregelen treft.

Die conclusie trekt studentenbond Asva op basis van eigen onderzoek en nieuwe ramingen van Kences, de koepelorganisatie voor studentenhuisvesters. ‘Het huidige beleid richt zich te veel op het realiseren van tijdelijke woningen. Alle prognoses laten zien dat de studentenaantallen ook na 2014 toenemen,’ zegt vicevoorzitter Annick Leeuwenberg (23, derdejaars economie en bedrijskunde) van studentenbond Asva. ‘Kences heeft becijferd dat er tot 2020 in Amsterdam een groei van 20.000 studenten wordt voorspeld.’

De nieuwe cijfers komen bovenop ramingen die eind vorig jaar zijn gepubliceerd. Daarin werd het aantal voltijd studenten dat in 2015 in Amsterdam studeert al naar boven bijgesteld tot 117.100. Op basis van die gegevens zouden er in 2015 10.300 woningen nodig zijn. Ruim duizend woningen meer dan er tegen die tijd opgeleverd moeten zijn – inmiddels zijn daar zo’n drieduizend van opgeleverd.

Resultaten
‘Amsterdam doet het nog best goed,’ zegt Leeuwenberg. ‘In een studentenstad als Utrecht neemt de gemeente helemaal geen initiatief. In Amsterdam werken de verschillende onderwijsinstellingen, woningcorporaties, gemeente en studentenorganisaties goed samen. En met resultaat, want er komen echt woningen bij. In Zuidoost, in Nieuw-West, het voormalige Acta-gebouw is net opgeleverd.’

Maar dat neemt volgens de vicevoorzitter niet weg dat Amsterdam maatregelen moet treffen om ook na 2014 te blijven bouwen. Als dat niet gebeurt holt Amsterdam opnieuw achter de feiten aan. Een bijkomend probleem is volgens Leeuwenberg dat de gemeente slooppanden, studentencontainers en andere tijdelijke woonvormen ook als nieuwe studentenwoningen telt. Dat zijn juist de woningen die verdwijnen. Tussen 2006 en 2010 werden bijvoorbeeld ruim 7000 woningen opgeleverd, een deel daarvan is alweer verdwenen.

Luxe
‘Die woningen verdwijnen terwijl het aantal studenten blijft toenemen. We vinden daarom dat alles op alles gezet moet worden om woningen bij te bouwen. Projectontwikkelaars voelen zich vaak niet geroepen woningen voor studenten te ontwikkelen. Ze denken dat studenten een behoefte hebben aan luxe en relatief veel geld hebben uit te geven. Dat wil ik echt tegenspreken, zeker op basis van ons onderzoek.’

Daaruit bleek onder meer dat studenten, geheel tegen de trend in, niet per se op zichzelf willen wonen in een studio met eigen douche, wc en keuken. ‘Wij hebben gemerkt dat studenten het prettig vinden bij elkaar te wonen. Een eigen kamer met gemeenschappelijke ruimte. Het is belangrijk dat projectontwikkelaars dit signaal oppikken. Op basis van deze informatie wordt het mogelijk anders te bouwen, meer kleinere woningen.’

Nog zo’n idee dat Leeuwenberg graag de wereld uit wil helpen: studenten willen alleen in het centrum van Amsterdam wonen. ‘Dat kan misschien wel de droom zijn, maar studenten zijn inmiddels realistisch genoeg om te begrijpen dat dit niet altijd meer kan. Ze willen best in andere delen van de stad wonen, op voorwaarde dat het er veilig is en dat er een goed ov-nachtnet is. Studenten haken af al je er drie uur over doet om ’s nachts van Centraal naar de Bijlmer te komen. Dat is echt een verhaal dat ik vorige week heb gehoord.’

Bekijk hieronder het item dat FoliaTV in maart van dit jaar maakte over de studentenwoningen die gemaakt worden in het voormalige ACTA-gebouw in Slotervaart.