Ook het Korteweg-De Vries Instituut (KdVI) voor wiskunde, onderdeel van de bètafaculteit, neemt de masteropleiding operations research (ORM) niet over van de economische faculteit. Aan de opleiding leren studenten voor complexe vraagstukken optimale oplossingen te vinden. De afgelopen maanden is van verschillende kanten gekeken of de opleiding, die momenteel wordt afgebouwd in het kader van een reorganisatie van de economiefaculteit, elders kan worden ondergebracht, maar dat is tot nu toe niet gelukt.

‘Wij bieden momenteel drie masteropleidingen aan, waaronder de opleiding stochastische en financiële wiskunde. Daar zou ORM als aparte track goed in hebben kunnen passen, maar studenten waren dan wel terechtgekomen bij een wiskundige opleiding,’ zegt hoogleraar Jan Wiegerinck, directeur van het KdVI. ‘De opleiding ORM is nu een eenjarige economische master die goed aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven, onze master zou veel meer wiskundig zijn, tweejarig en niet per se gericht op het bedrijfsleven.’

Wie een master aan het KdVI wil volgen moet stevige wiskundige voorkennis hebben, met andere woorden: bijna een bachelor wiskunde op zak hebben. Dat hebben studenten van de economische faculteit meestal niet. Dus die zouden al in hun bachelor heel veel wiskunde moeten doen.  Wiegerinck: ‘En wiskunde heeft vooral onder niet-wiskundigen toch de naam moeilijk te zijn.’  Wiegerinck vreest dat studenten die ‘binnen de economie vrolijk wat wiskunde willen doen’ van een koude kermis zullen thuiskomen.

Bovendien vreest hij dat de bestaande masters aan het KdVI te maken krijgen met verdunning van de opleiding. ‘We hebben nu twintig masterstudenten. Als er een nieuwe wiskundige ORM-opleiding komt en het totaal aantal studenten nauwelijks toeneemt, leidt dat tot verdunning van onze eigen opleidingen. Terwijl het ook niet rendeert om voor een tiental studenten met een bachelor van de economische faculteit -- die nauwelijks een wiskundige achtergrond hebben -- een hele nieuwe eenjarige master op te zetten.'

ORM-student Johan de Vries, die vorig jaar een petitie organiseerde om de master te behouden, hoopt dat er alsnog een business case kan komen om een doorstart of herstart van de opleiding te bewerkstelligen. ‘Maar het belangrijkste is dat er een dat er een goede ORM-master in Amsterdam wordt aangeboden, aan de UvA of aan de VU.’