Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Studentenpartij Macht en Inspraak (Mei) heeft met overmacht de studentenraadsverkiezingen van vorige week gewonnen. Van de zeven direct te kiezen mandaten in de centrale studentenraad gaan er vijf naar Mei en twee naar UvASociaal. De totale opkomst lag op 21,48 procent.

Dit heeft rector magnificus Dymph van den Boom vanmiddag bekend gemaakt in de kantine van het Maagdenhuis. Toen ze het aantal zetels bekendmaakte dat Mei krijgt, barstte er een luid gejuich los. Door de uitslag lijk Mei een dominante positie in te gaan nemen in de studentenmedezeggenschap, temeer daar Mei ook op de faculteiten beduidend beter heeft gescoord dan concurrent UvASociaal (zie kader). Studentenpartij Ons kritisch alternatief (Ons) kon UvA-breed onvoldoende kandidaten op de been brengen en deed daarom alleen mee aan de FGw, waar men drie zetels haalde, zes minder dan Mei.

De opkomst was flink lager dan vorig jaar, toen de opkomst net boven de 25 procent uit kwam. Waardoor de opkomst gezakt is, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is er een verband tussen betrokkenheid bij de studentenpolitiek en de overheidsmaatregelen die beogen studenten harder te laten studeren en sneller te laten afstuderen. Naast Ons hadden andere studentenpartijen dit jaar ook moeite met het vinden van voldoende kandidaten.

Mei-lijsttrekker voor de CSR en student politicologie en onderwijskunde Lucie Gooskens was met 900 stemmen verreweg de populairste kandidaat en zij is dan ook de beoogde nieuwe voorzitter van de CSR. Naar eigen zeggen heeft ze ook de ambitie CSR-voorzitter te worden. Ook Esther Crabbendam (Mei-kandidaat bij Geesteswetenschappen) gooide hoge ogen: zij kreeg 418 stemmen. Het aantal zetels in de facultaire studentenraad varieert per faculteit, het aantal zetels in de CSR staat vast: veertien. Daarvan zijn er nu zeven gekozen, de andere zeven worden in de loop van de komende maand aangewezen door de zeven facultaire raden. Elke raad vaardigt één lid af naar de CSR.

 Zetelverdeling per faculteit:

FEB - Sefa: 5/Mei: 3
FGw - Mei: 9/Ons: 3
FdR - Mei: 5/UvASociaal: 3*
FNWI - Lief: 7/Mei: 3/UvASociaal: 2
FMG - Mei: 10/UvASociaal: 2
Acta -  Acta Anders:4/Beter: 4
AMC - MFAS/UvASociaal: 5/Mei: 2
Coassistenten AMC -  MFAS/UvASociaal: 2

*Een van de zetels van UvASociaal bij de FdR blijft onbezet want de partij had maar twee kandidaten op de lijst staan.

Bekijk donderdag hoe Folia TV de winnaars én verliezers verrast met de Mart-Smeets-klassieker: wat gaat er door je heen? (mag Folia TV dat vragen, ja dat mag Folia TV vragen, etc)