Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen spant bij de landelijke geschillencommissie een procedure aan tegen de facultaire studentenraad omdat de raad weigert in te stemmen met de nieuwe facultaire Onderwijs- en Examenregeling voor de bacheloropleidingen.

Dit heeft decaan Frank van Vree laten weten in een mail aan alle medewerkers en studenten van de faculteit. In de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) worden de algemene eisen beschreven waaraan studenten en opleidingen moeten voldoen. Het faculteitsbestuur wil een nieuwe OER invoeren, maar de studenten kunnen zich in de inhoud ervan helemaal niet in vinden. In de nieuwe OER is onder meer de omstreden ‘vijfjesmaatregel’ (officieel ‘compensatiemaatregel’) opgenomen, waar de studentenraad faliekant tegen is. Er is de afgelopen maanden langdurig onderhandeld tussen het faculteitsbestuur en de studenten, en rector magnificus Dymph van den Boom deed een bemiddelingspoging. Het mocht allemaal niet baten.

'Pedagogische maatregel'
De ‘vijfjesmaatregel’ wordt door het faculteitsbestuur beschouwd als een pedagogische maatregel. ‘De faculteit is niet voornemens af te zien van dit zorgvuldig in jaren opgebouwde en inmiddels breed aanvaarde pedagogische model, waarbij eerstejaarsstudenten in staat worden gesteld kleinere misstappen in het eerste semester te herstellen en deficiënties door middel van reparatietaken gericht bij te werken,’ schrijft Van Vree. Het feit dat de geschillencommissie nu wordt ingeschakeld heeft volgens de decaan ‘geen consequenties’ voor de invoering van de nieuwe programma’s van de opleidingen. Dat gaat vooralsnog gewoon door. Van Vree hoopt dat de nieuwe OER na de uitspraak van de commissie ‘binnen een beperkt aantal weken’ alsnog kan worden ingevoerd.

Studentenraad-voorzitter Jaap Oosterwijk zegt het 'heel jammer'  te vinden dat het zover moest komen. 'Te meer daar wij het idee hebben dat veel medewerkers en studenten ons steunen in ons standpunt.'