Het bestuur van het Domein Media, Creatie & Informatie is door de rechter op de vingers getikt over de tijd die docenten krijgen voor hun werkzaamheden.

Sebas Veeke

De uitspraak is een belangrijke slag voor de medezeggenschapsraad, zegt voorzitter en student informatica Sebas Veeke. ‘Er zal een taakbelastingsbeleid moeten komen dat ter instemming aan ons wordt voorgelegd. De HvA kan nog in beroep, maar ik ga ervan uit dat ze dat niet zullen doen, de uitspraak is erg helder.’ De voorzitter verwacht dat het domeinbestuur de raad het nieuwe beleid nog dit jaar voorlegt.

Bestuur en medezeggenschapsraad raakten meer dan een jaar geleden in conflict over het zogeheten taakbelastingsbeleid. Hoorcolleges, tentamens en de voorbereiding ervan: ze staan te boek als taken die uitgevoerd moeten worden binnen een vastgestelde tijd. Omdat een docent bij de ene opleiding meer tijd kreeg dan bij de andere heeft het domein de tijd gelijkgetrokken. Het nieuwe beleid is alleen nooit voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Domeinbestuur én HvA-bestuur hebben het volgens Veeke daarom zelf laten aankomen op een juridische strijd. ‘Vanuit onze achterban kregen we signalen dat medewerkers erop achteruit gingen. Daar moesten we wat mee.’ Maar de raad kreeg geen inzicht in de nieuwe vastgestelde tijd die medewerkers voor hun taken hebben. ‘Het is net alsof je zegt: we voeren een snelheidslimiet in, maar vermelden daar niet bij hoe hoog de limiet is. Wij wilden inzicht in die normen om de gevolgen te kunnen overzien.’

'Verkapte bezuinigingen'
Het juridische orgaan, de geschillencommissie voor medezeggenschapsraden, stelde de raad op alle eisen in het gelijk. De uitspraak noemt Veeke een belangrijke slag voor medezeggenschapsraden in heel Nederland. Een andere uitspraak had volgens hem kunnen betekenen dat besturen in het vervolg verkapte bezuinigingen hadden kunnen doorvoeren door de taakbelasting zomaar aan te passen. ‘Medezeggenschap is dus niet alleen maar een papieren tijger,’ zegt Veeke over de kritiek die weleens klinkt op medezeggenschapsraden.

Domeinvoorzitter Geleyn Meijer laat in een reactie weten het prettig te vinden dat er nu ‘helderheid’ is. ‘Dat is in het belang van het domein en de medewerkers,’ zegt de voorzitter, die niet ingaat op de vraag of het domein in beroep zal gaan tegen de uitspraak. ‘Ik ben met de domein medezeggenschapsraad in overleg over de implementatie van de uitspraak.’