Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De UvA wil uiterlijk met ingang van 1 september 2014 een negatief bindend studieadvies invoeren voor alle bachelors. Het gaat daarbij vooralsnog alleen om de propedeuseopleiding. Per 1 september 2013 wil de UvA ook een verplichte ‘proefstudeerweek’ voor aanstaande eerstejaaarsstudenten invoeren. Wie een gemiddeld vwo-eindexamencijfer onder de zeven heeft, moet daaraan meedoen.

Dit staat in de conceptnotitie waarin de UvA prestatieafspraken heeft geformuleerd naar aanleiding van het hoofdlijnenakkoord dat de Vereniging van Universiteiten (VSNU) in december 2011 heeft afgesloten met het ministerie van OCW. Daarin zijn afspraken gemaakt om het studierendement aan de universiteiten te verhogen. Elke universiteit moet dit voorjaar met voorstellen komen om invulling te geven aan dat akkoord. Het negatief bindend studieadvies (BSA) en de proefstudeerweek zijn onderdeel van de UvA-voorstellen. Het CvB en de decanen praten nog over de definitieve versie van de notitie.

Immersion week
Voor het negatief BSA geldt dat studenten 48 studiepunten moeten halen om door te mogen gaan naar het tweede jaar. Halen ze die niet dan moeten ze de opleiding verlaten. Dit betekent dat studenten maximaal twee zespuntsvakken mogen missen. Het aantal van 48 is gebaseerd op intern onderzoek van de UvA waaruit is gebleken dat studenten die binnen vier jaar hun bachelor halen gemiddeld 53 punten in hun eerste jaar hadden gehaald en dus meestal tussen de nul en twee zespuntsvakken hadden gemist.

De proefstudeerweek, ook wel immersion week genoemd, heeft tot doel studenten een 'realistische learning experience' te geven. De week zal plaatsvinden in de zomermaanden en wordt afgesloten met een proeftentamen waarvoor een voldoende moet worden gehaald. Onduidelijk is of studenten die dit proeftentamen niet halen ook inderdaad niet mogen beginnen aan hun opleiding. Hoe de proefstudeerweek concreet zal worden georganiseerd is nog niet bekend, maar het kan zijn dat deze week bestaat ‘uit een naar voren gehaalde eerste studieweek, indien die week representatief is voor de studiezwaarte’.

90 procent BKO
Ook aan de kant van de docenten gaan de eisen omhoog. Eind 2014 moet 90 procent van de vaste onderwijsgevenden (hoogleraren, uhd’s, ud’s) over het certificaat Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) beschikken. Dat percentage bedroeg eind vorig jaar nog maar 22. Om het percentage versneld op te krikken zijn afspraken gemaakt met de faculteiten. Die moeten hun docenten zien te overtuigen van nut en betekenis van de BKO, een soort diploma didactiek.

De samenwerking met de VU zal in het UvA-plan worden versterkt, die met de HvA geconsolideerd. Op het gebied van natuur en techniek zullen UvA en VU hun bachelor- en masteropleidingen integreren, evenals de masters taal en cultuur. Ook zullen de postinitiële opleidingen economie en recht (business & law school) van UvA en VU worden samengevoegd. Postinitiële opleidingen zijn één- of meerjarige opleidingen voor mensen met een voltooide doctoraal- of masteropleiding, die zich in een bepaalde beroepspraktijk willen specialiseren.

De samenwerking met de HvA blijft zich richten op doorstroom en verwijzing. Zo moeten er academische componenten komen als excellentie-track bij bepaalde HvA-bachelors. Bij de ontwikkeling van die tracks zal de HvA samenwerken met de UvA. Beide instellingen zullen ook gaan samenwerken bij de ontwikkeling van driejarige hbo-trajecten voor vwo'ers.

Reviewcommissie
De door de UvA voorgestelde prestatieafspraken moeten voor 1 mei worden voorgelegd aan de Reviewcommissie hoger onderwijs onder leiding van Frans van Vught, oud collegevoorzitter van de Universiteit Twente. In die commissie zit overigens ook UvA-hoogleraar Henriëtte Maassen van den Brink. Deze commissie zal komend najaar aan staatssecretaris Zijlstra (OCW) advies uitbrengen over de plannen die elke afzonderlijke instelling heeft ingediend. Ook zal de commisssie de komende jaren de uitvoering van de plannen monitoren. Instellingen die de prestatieafspraken nakomen kunnen in 2015 extra geld tegemoetzien.