Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) heeft  niet ingestemd met de door het faculteitsbestuur voorgestelde Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleidingen. De zogenoemde vijfjesmaatregel is daarmee wat de studenten betreft van de baan.

De FGw voert komende september een nieuwe jaarindeling in volgens het zogenoemde 8-8-4-systeem. Als gevolg daarvan moet er een nieuwe OER komen. Het faculteitsbestuur wil daarin de bepaling opnemen dat propedeusestudenten binnen elk vakkencluster een vijf kunnen compenseren met een zeven. Studenten voelen daar niets voor want ze menen dat de kwaliteit van het onderwijs erdoor wordt aangetast.

Ook wil decaan Van Vree volgens de raad de geldigheidsduur voor examenonderdelen uit de propedeuse beperken tot minder dan een jaar. ‘De studentenraad begrijpt dat dit nodig is om studenten in de propedeuse te kunnen laten zitten,’ schrijft raadsvoorzitter Jaap Oosterwijk in een brief aan de decaan. ‘Maar de studentenraad vindt een situatie waarin een student die tot 48 studiepunten heeft gehaald alle door hem of haar reeds behaalde vakken over moet doen onacceptabel.'

Experiment
De raad zegt in de brief wel een laatste compromisvoorstel aan de decaan te willen doen. In dit voorstel worden de omstreden maatregelen ‘in een goed gecontroleerd experiment’ ingezet bij opleidingen die deze maatregelen zelf willen invoeren. ‘Omdat de instemming van de studentenraad wettelijk verplicht is voor het invoeren van een nieuw OER is het faculteitsbestuur nu aan zet,’ zegt Oosterwijk.

Het faculteitsbestuur heeft nog niet gereageerd.