Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Studenten die beginnen met een opleiding aan de HvA zullen vanaf september moeten motiveren waarom ze dat willen. Om de onderwijskwaliteit  te verbeteren moet bovendien zeventig procent van de docenten binnen afzienbare tijd beschikken over een masterdiploma.

Dat maakte rector Jet Bussemaker donderdagochtend bekend tijdens een door de hogeschool georganiseerde conferentie over onderwijs in theater Carré. De plannen zijn onderdeel van de prestatieafspraken die de HvA begin mei zal maken met staatssecretaris Halbe Zijlstra van onderwijs. Zeven procent van de totale financiering die de hogeschool van de overheid ontvangt wordt gekoppeld aan de afspraken en de prestaties.

‘Een intakegesprek kan in de vorm van een gesprek met docenten, een assessment of een gesprek met ouderejaars studenten,’ aldus Bussemaker. ‘Kern van de afspraken is dat we de uitval willen verminderen. Nu studeert nog maar zestig procent van de studenten in vier jaar af, in het eerste jaar is de uitval dertig procent.’ De rector zei dat de afspraken ook gevolgen hebben voor docenten. ‘Zeventig procent van alle docenten moet op korte termijn minimaal een masterdiploma bezitten. Momenteel is dat 64 procent.’

BAS-norm
Om de uitval te verminderen en de studie-uitval tegen te gaan maakte Bussemaker ook bekend het aantal punten dat verbonden is aan het Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS) volgend studiejaar wordt verhoogd van veertig naar vijftig punten. ‘Daarbij zijn kernvakken benoemd die je in elk geval moet behalen.’ Ook de opleidingen zelf zijn onder handen genomen. ‘We bieden geen voltijd bacheloropleidingen meer aan met minder dan 12 contacturen per week in het eerste jaar.’

Bussemaker benadrukte dat de kaarten in het hogeschool-landschap opnieuw worden geschud en dat ze snel resultaten wil zien. In navolging van de uitkomsten van de studie van de commissie Veerman uit 2011, waarin nadrukkelijk wordt gepleit voor een specialistischer aanbod van hoger onderwijs, wil de rector meer nadruk leggen op het grootstedelijke karakter van de HvA. Studenten aan de hogeschool zijn ‘van Amsterdam’. ‘Zij komen uit de grootstedelijke omgeving van Amsterdam.’

Amsterdam
Om die reden zullen opleidingen zich meer moeten richten op de stad. Het ‘samenleven in een grote en groeiende stad’ en ‘innovatief ondernemerschap in grootstedelijke context’ worden thema’s om het onderwijs aan op te hangen. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat je op de pabo van de HvA leert omgaan met ouders van kinderen die zelf niet kunnen lezen, een probleem dat veel voorkomt in de stad.

Trots zei de rector te zijn op de studenten die zich dankzij de hogeschool emanciperen. ‘Minder dan een halve eeuw geleden waren het de Hollandse meiden die aan hun vaders moesten uitleggen dat ze wel iets meer wilden en konden dan de Huishoudschool of de ULO en nu zijn het de Marokkaanse meiden die daar thuis ruzie over moeten maken,’ aldus de rector. ‘Dat kan dus bij ons. Op de Hogeschool van Amsterdam voltrekt zich een enorme emancipatiesprong.’

Eerder op de ochtend sprak Andrée van Es, wethouder werk & inkomen, over de rol van burgerschap in Amsterdam. Ze wees op het belang van samenwerking tussen de hogeschool en de gemeente.