Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Een landelijke monitor studentenhuisvesting moet inzichtelijk maken hoe groot het tekort aan kamers onder studenten daadwerkelijk is. Over het tekort bestaat nog altijd grote onduidelijkheid.

Dat zegt Michiel Stapper, projectleider studentenhuisvesting van de UvA-HvA. Samen met Kences, de koepelorganisatie voor studentenhuisvesters, de HBO-raad, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de vier grote steden is afgesproken dat het tekort voortaan jaarlijks wordt gepeild.Om het tekort op te lossen zouden er door heel Nederland zestienduizend woningen bijgebouwd moeten worden. Maar alleen al in Amsterdam zouden er tot 2015 veertienduizend extra kamers nodig zijn. Volgens de UvA-HvA gaat het echter om tienduizend woningen. De Landelijke Studentenvakbond houdt het zelfs op 29.000 kamers door heel het land.

‘Met de monitor willen we berekenen hoeveel woningen er nodig zijn,’ zegt Stapper. ‘Daarnaast zullen we elk jaar een enquête houden om te kijken wat de woonwensen van studenten zijn. Zo kunnen we kwalitatief en kwantitatief inzichtelijk maken wat er precies nodig is. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter wij als samenwerkende partijen druk kunnen houden op de overheid.’

Actieplan
Eind vorig jaar werd het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting ondertekend door studentenvertegenwoordigers en toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner. Daarin staat dat er tot 2015 in elk geval zestienduizend kamers worden gebouwd. Om dat aantal te halen worden de kamers kleiner. Verder versoepelt de overheid de regelgeving zodat kantoorpanden makkelijker omgebouwd kunnen worden tot studentenwoningen.

In Amsterdam is het oude gebouw van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta) inmiddels in gebruik als studentenflat. Verder blijft het animo klein. Studentenbond Asva stelde aan het begin van dit collegejaar een lijst vast van 42 geschikte lege kantoorpanden in de stad samen. Alle eigenaren werden aangeschreven en twee reageerden. Beide eigenaren hadden geen interesse. Het zou slecht zijn voor de waarde van het pand.

De enquête die de woonwensen van studenten duidelijk moet maken staat sinds maandag online.