Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
actueel

UvA kiest | Activistenpartij en UvASociaal winnen zetels in centrale studentenraad

Wessel Wierda,
22 mei 2023 - 17:02

Elke faculteit noteert hoge opkomstcijfers bij de studentenraadsverkiezingen. De CSR ziet een opkomststijging van 5,1 procent en twee zetels voor zowel de Activistenpartij als UvASociaal.

De laatste jaren liet de – van oudsher geëngageerde – UvA-student het een beetje afweten tijdens de studentenraadsverkiezingen. Maar dit jaar zijn de opkomstcijfers onmiskenbaar rooskleurig te noemen.

 

Welgeteld 16,1 procent van de UvA-studenten bracht zijn stem uit op de Centrale Studentenraad (CSR) - als UvA-breed medezeggenschapsorgaan de belangrijkste maatstaf voor de opkomstcijfers bij de verkiezingen. Vorig jaar noteerde de CSR nog een luttele opkomst van 11,0 procent, het jaar daarvoor ook slechts 11,2.

 

Ook bij de facultaire raden is nagenoeg overal een stijging zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde kent een opkomst van 20,8 procent (vorig jaar 12,2), de Faculteit Geesteswetenschappen 11,6 procent (was 9,4), en Maatschappij en Gedragswetenschappen 17,5 procent (was 11,5). Voorts kunnen ze bij Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica een opkomst van 15,0 (was 13,3) noteren, en bij Tandheelkunde zelfs 33,8 procent (was 15,2).

 

Alleen de Faculteit Rechtsgeleerdheid verliest een tiende procentpunt ten opzichte van afgelopen jaar: van 22,0 naar 21,9 procent. Toch mag ook die faculteit in z’n handjes knijpen met de democratische toewijding van haar studenten. Bij het district PPLE was de opkomst, met maar liefst 52,6 procent van het aantal PPLE-studenten, het hoogst van allemaal.

 

Bij de Faculteit Geneeskunde waren er vorig jaar ten slotte geen verkiezingen. De opkomst is daar nu 14,1 procent.

 

De winnaars

UvASociaal en met name de Activistenpartij mogen zich tot winnaar kronen van de Centrale Studentenraadsverkiezingen. Zij behaalden in de CSR respectievelijk 1.214 en 1.433 stemmen, beide goed voor twee zetels. De Vrije Student (DVS), dat vorig jaar nog oppermachtig was in de CSR met liefst drie zetels, moet genoegen nemen met één zetel, evenals 020 en Sefa Student Partij. Alleen Inter en EnCore hebben als deelnemende partijen geen zetels kunnen bemachtigen in de CSR.

 

Met de Activistenpartij als grootste partij in de CSR krijgt de raad – in ieder geval op papier – een ‘activistische’ inborst. De partij wil de vermeende ‘destructieve neoliberale politiek’ binnen de UvA een halt toeroepen. Ook pleiten ze voor radicale democratie op de universiteit, zo willen ze van medezeggenschap naar volledige zeggenschap voor de studenten en docenten. In hoeverre ze gevolg aan die plannen kunnen geven, moet nog blijken.

 

CSR-voorzitter

Want let wel: naast de zeven directe zetels die nu ingevuld zijn, zijn er nóg zeven zetels te verdelen in de CSR. Dat gebeurt door de nieuw verkozen facultaire raden. De samenstelling van de CSR kan dan dus nog danig veranderen. Uiterlijk 16 juni meldt de voorzitter van elke facultaire studentenraad het Centraal Stembureau welk lid de studentenraad zal gaan vertegenwoordigen in de Centrale Studentenraad.

 

Dat de Activistenpartij nu de meeste stemmen heeft behaald bij verkiezing voor de CSR, betekent overigens ook niet dat zij automatisch de CSR-voorzitter kunnen afvaardigen. Ter illustratie: vorig jaar was de CSR-voorzitter (Tessa Trapp) afkomstig van de Inter-lijst, dat slechts één zetel bemachtigde. Wie haar opvolger gaat worden, wordt intern besloten en later bekendgemaakt.

 

Onbezette zetel

In de facultaire raad van Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (NWI) blijft één zetel onbezet. Om dat te voorkomen hadden LIEF, The Founding Students en STEM het Centraal Stembureau van tevoren nog gevraagd deze verkiezing te schrappen, er waren immers (met de Activistenpartij) precies twaalf kandidaten voor de twaalf beschikbare zetels.

 

Vier van die twaalf kandidaten waren afkomstig van de Activistenpartij – de partij die dwarslag bij het voornemen van de andere partijen. Nu is het nota bene de Activistenpartij die slechts drie zetels heeft behaald. Hadden zij hun instemming gegeven aan het plan, dan had het Centraal Stembureau het verzoek naar verwachting ingewilligd, en hadden ze nu wél met vier leden in de facultaire raad plaats kunnen nemen. Het zal ze niet (heel) veel deren – ze hebben per slot ‘gewonnen’ bij de CSR-verkiezing.