Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Markus Spiske (Unsplash)
actueel

Activistenpartij UvA wil deel van bestuursbeurzen doorsluizen naar partijkas

Dirk Wolthekker,
13 juli 2022 - 12:50

Studenten die namens de Activistenpartij een bestuursbeurs ontvangen zouden vijftien procent van hun beurs en toeslagen aan de partij over moeten maken. Voorzitter Carlos van Eck zegt het geld nodig te hebben voor het professionaliseren van de partij.

De Activistenpartij, die zetels heeft in de facultaire studentenraden van Geesteswetenschappen en Maatschappij & Gedrag en op centraal niveau in de Centrale Studentenraad (CSR), heeft geld nodig voor het organiseren van partijactiviteiten en stelt daarom een ledencontributie voor van tien euro per jaar. Bestuursleden van de studentenraden, raadsleden en raadsassistenten zouden bovendien vijftien procent van hun maandelijkse bestuursbeurs moeten afdragen aan de partijkas. ‘Als we een echte partij willen stichten, moeten we een partij stichten die de mogelijkheid heeft om geld te genereren,’ staat in een interne nota van de partij, die zich op Instagram afficheert als partij ‘die stennis gaat schoppen’ in de studentenraad en ‘voor een democratische, decentrale en inclusieve’ universiteit is.

De door Van Eck voorgestelde regeling is vergelijkbaar met die van de SP en kan voor individuele raadsleden van de Activistenpartij behoorlijk in de papieren lopen

Bij de directe verkiezingen van de studentenraden in mei haalde de Activistenpartij in totaal zeven zetels: één in de CSR, vier in de facultaire studentenraad van Geesteswetenschappen (FGw) en twee in de raad van Maatschappij & Gedrag (FMG). De CSR telt zeven directe leden en zeven indirect verkozen leden. Naast de direct verkozen leden vaardigt elk van de zeven facultaire studentenraden één lid af naar de CSR. De FMG vaardigde Activistenpartij-lid Noah Pellikaan af, de FGw vaardigde Carlos van Eck af. In totaal zitten in de CSR nu drie leden van de Activistenpartij. Het idee voor een afdracht in de partijkas is afkomstig van partijvoorzitter en geschiedenisstudent Van Eck.

 

Socialistische Partij (SP)

In een eerder leven was Van Eck lid van de jongerenbeweging Rood van de SP en bestuurslid van de afdeling Amsterdam van de SP. Binnen de SP bestaat ook een dergelijke ‘afdrachtregeling’. De partij noemt dat trouwens ook wel een ‘solidariteitsregeling’. Die geldt in het bijzonder voor Tweede Kamerleden van de partij. Zij dragen hun netto vergoeding van zesduizend euro per maand af aan de partij en ontvangen daar van de partij een bedrag van 2977 euro per maand voor terug. Een vergelijkbare regeling geldt ook voor SP-wethouders en gedeputeerden. Gemeenteraadsleden van de SP staan 50-75 procent van hun vergoeding reglementair af.

 

De door Van Eck voorgestelde regeling is vergelijkbaar met die van de SP en kan voor individuele raadsleden van de Activistenpartij behoorlijk in de papieren lopen, zo blijkt uit een berekening van Van Eck zelf. Een bestuurslid van de CSR – die naast de beurs ook toeslagen krijgt waarover ook vijftien procent moet worden betaald – kan het volgens hem 1296 euro per jaar kosten (op een totale maximale jaartoelage van 8640 euro), een gewoon lid van een facultaire studentenraad 504 euro per jaar. Veel studenten zien deelname aan (het bestuur van) de medezeggenschap ook – maar niet alleen – als vorm van bijverdienste en zouden op jaarbasis dus een behoorlijk bedrag moeten inleveren.

Een verplichte afdracht kan niet, zegt een woordvoerder van de UvA

Professionaliseren

Carlos van Eck zegt in een telefonische toelichting dat hij de partij wil professionaliseren en daar is nu een keer geld voor nodig. Veel studentenpartijen zouden een beetje ‘houtje touwtje’ zijn opgezet, zonder adequate financiering en dan is het lastig campagne en beleid te voeren. ‘We willen campagne voeren en soms ook andere actiepartijen aan de UvA steunen. Campagne voeren kost gewoon geld.’ Voor het voeren van een verkiezingscampagne krijgen de deelnemende partijen een bedrag van de UvA. ‘Maar dat geld kwam bij ons pas na de verkiezingen binnen. Zo moest ik uit eigen zak 1100 euro voorschieten. Dat zou eigenlijk niet moeten, dus moet er voldoende geld in de partijkas zitten om de campagne te voorfinancieren.’ Het voorstel heeft naast financiële ook ideologische redenen, meent Van Eck – ‘ik ben een marxist’. De Activistenpartij wil de UvA in politieke-ideologische zin veranderen: democratischer, inclusiever en decentraler.

 

De hamvraag is natuurlijk of de afdracht vrijwillige of verplicht is. Een verplichte afdracht kan niet, zegt een woordvoerder van de UvA. ‘Bestuursbeurzen worden op individuele basis toegekend. De beurs wordt aan de student uitbetaald en niet aan de organisatie waarvan de student deel uitmaakt. Het staat de student natuurlijk vrij om de beurs naar eigen inzicht te besteden, maar kan niet verplicht worden door de partij om de beurs in de partijkas te storten. Dit kan alleen op vrijwillige basis.’

 

Carlos van Eck denkt dat het toch te organiseren is. ‘Wie alleen een bestuursbeurs van 300 euro per maand heeft, betaalt daarvan vijftien procent aan de partij. Dat is 45 euro. Ik denk dat dit voor de meeste studenten best te dragen is. Vergeet niet dat we daardoor het gewone lidmaatschapsgeld op een tientje paar jaar kunnen houden. Maar als het niet lukt, kunnen we er altijd over in gesprek gaan.’