Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Ilsoo van Dijk (UvA)
actueel

Geesteswetenschappen wil track Amerikanistiek afschaffen

Dirk Wolthekker,
15 juli 2021 - 10:51

Vanaf 1 september 2022 wordt, als het aan bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen ligt, Amerikanistiek niet meer aangeboden als aparte track binnen de opleiding geschiedenis van de UvA. De studentenraad en de opleidingscommissie zijn akkoord, maar de facultaire ondernemingsraad nog niet.

Amerikanistiek zou al een tijdje een zieltogend bestaan lijden, in het bijzonder vanwege het lage studentenaantal. Volgens Peter van Dam, voorzitter van de opleidingscommissie geschiedenis, is amerikanistiek ‘een heel, heel klein traject’ binnen de bachelor geschiedenis. ‘Dan vervult zo’n track niet de functie die het zou moeten vervullen en moet je nadenken over hoe het verder moet.’

De track Amerikanistiek

De bachelor geschiedenis heeft aan de UvA twee tracks: geschiedenis en Amerikanistiek. Zij delen hetzelfde eerste jaar, maar in het tweede en derde jaar volgen de studenten van de verschillende tracks verschillende vakken.

 

Er is ook een master American Studies. Die blijft in de plannen gewoon bestaan.

Weinig doorstroom

Vertrekkend decaan Fred Weerman schrijft in een brief aan de facultaire studentenraad dat de track ‘al enkele jaren weinig studenten’ kent. ‘Ook de beoogde doorstroom van studenten uit het bovenbouwtraject [de track, red.] naar de mastertrack American Studies is minimaal.’

 

Er is een oplossing geformuleerd die de meeste betrokkenen aan zou spreken: amerikanistiek onderdeel maken van het reguliere programma van geschiedenis, waarbij de vakken kunnen blijven worden gevolgd, maar dan in de keuzeruimte. Naast de master blijft er overigens ook een minor American Studies bestaan. ‘Amerikanistiek gaat er inhoudelijk en qua studentenaantal eigenlijk alleen maar op vooruit, want iedere student zal op die manier iets kunnen meekrijgen van de Amerikaanse geschiedenis,’ zegt Van Dam.

Foto: Peter van Dam

Wat hem betreft is ‘de enige zorg’ dat er een aanpassing moet komen van de OER en dat studenten die al met de track zijn begonnen die ook kunnen afmaken. ‘Maar dat komt wel goed. We proberen maatwerk te leveren aan de studenten om wie het gaat.’ De facultaire studentenraad heeft ook groen licht gegeven, onder meer ‘omdat de toegankelijkheid van de vakken wordt vergroot’.

 

The American Century

De facultaire ondernemingsraad (OR) is nog niet over de streep en ziet een aantal praktische bezwaren. Zo is volgens de OR gebleken dat, vooruitlopend op de opheffing van de track, het vak The American Century al vanaf komend studiejaar, dus een jaar voor de opheffing van de track, niet meer zal worden aangeboden. ‘Wat zijn de implicaties hiervan voor studenten die al aan de track zijn begonnen,’ wil de ondernemingsraad graag weten.

 

Door de voorgenomen halvering van het aantal vakken ‘dreigt amerikanistiek gemarginaliseerd te worden,’ schrijft de OR. ‘Stafleden amerikanistiek die in de bachelor worden ingezet, krijgen taken in een bredere context, waarbij hun expertise op het terrein van de amerikanistiek slechts in beperkte mate ingezet kan worden.’ En zo kleven er nog een aantal bezwaren aan de opheffing, waarover bovendien te weinig gecommuniceerd zou zijn, meent de OR, die daarom eerst antwoord wil hebben op een aantal prangende vragen voordat men eventueel instemt met de opheffing.

 

Tegenhouden

Het is op dit moment nog onduidelijk of de ondernemingsraad de opheffing van de track kan tegenhouden. De OR vindt dat het instemmingsrecht heeft op het besluit, het bestuur van de faculteit schrijft dat het de raad alleen om advies hoeft te vragen.