Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Anastasiya Kargapolova (Freepik)
actueel

#UvAKiest: Meer dan helft partijen weigert Fair Play Agreement

Henk Strikkers,
31 mei 2021 - 10:44

Meer dan de helft van de partijen heeft de Fair Play Agreement voor de studentenraadsverkiezingen niet ondertekend. Studentenraadsvoorzitter Nina Hol vreest dat de verkiezingen ‘minder netjes’ worden.

‘Het is echt niet dat we een kwaadaardige partij zijn en dat we daarom de Fair Play Agreement afwijzen,’ zegt Mia Haug van studentenpartij 020, een van de zeven partijen die weigerde te tekenen. Haar partij is van mening dat de FPA niet meer past in 2021. ‘Wij zijn qua organisatie anders dan andere partijen: wij hebben tachtig leden en commissies die het hele jaar bezig zijn.’

 

020 is niet de enige partij die weigerde te tekenen. Ook de facultaire partijen Lief, Slaafs (beide bètafaculteit), List Sefa (Economie & Bedrijfskunde), Lijst MFAS, Partij Leef (beide Geneeskunde), en Kies Acta (tandheelkunde) zetten hun handtekening niet onder de code. De zes overige partijen (De Vrije Student, UvASociaal, Inter, TOF, Activistenpartij UvA en OpRecht) tekenden wel.

Fair Play Agreement

Jaarlijks bespreken de partijen die deelnemen aan de studentenraadsverkiezingen een Fair Play Agreement. Daarin maken ze afspraken over hoe er campagne wordt gevoerd. Dit jaar staat er bijvoorbeeld in dat er geen negatieve campagne over andere partijen gevoerd mag worden, dat er geen campagnemateriaal van andere partijen beschadigd mag worden, en dat er geen geld van derde partijen gebruikt mag worden.

 

Dat laatste was vorig jaar een heet hangijzer. Het leidde zelfs tot een rechtszaak: kandidaat Tammie Schoots wilde dat de verkiezingsuitslag ongeldig werd verklaard omdat ze het vermoeden had dat sommige campagnebudgetten groter waren dan de UvA beschikbaar had gesteld. Studentenpartij TOF zegde naar aanleiding van dit voorval het vertrouwen op in het Stembureau, dat de verkiezingen organiseert.

Mia van 020 vindt het niet van deze tijd dat studentenpartijen in de weken voorafgaand aan de verkiezingen enkel campagne voeren om de verkiezingen onder de aandacht te brengen, en pas in de laatste week campagne voor hun eigen partij mogen voeren. ‘Deze FPA gaat er bovendien van uit dat partijen pas een paar maanden voor de verkiezingen in gang schieten. 020 wil het hele jaar actief zijn. We zien de FPA als bevestiging van de status quo.’

 

Er zijn geruchten dat 020 veel meer campagnebudget heeft dan andere partijen. Volgens Haug is het verbod op externe financiering echter niet de reden dat 020 de Fair Play Agreement niet ondertekent. ‘Ik ben me ervan bewust dat onze budgetten er anders uit zien dan die van andere partijen, maar dat komt ook omdat onze tachtig leden contributie betalen. Daarbovenop mogen leden donaties doen, wat strikt gezien niet in overeenstemming is met de Fair Play Agreement. Ik wil iedereen verzekeren dat we alles betalen, en dat we geen geld krijgen bedrijven.’

 

Externe financiering

Er zijn in het verleden aantijgingen geweest dat List Sefa, een andere partij die niet tekende, externe financiering gebruikte om campagne te voeren, maar volgens lijsttrekker Miguel Adan Marquez is dat niet het probleem. ‘Ik kom uit Spanje, en daar zijn studentenraadsverkiezingen erg gepolitiseerd. De uitslag is meer een afspiegeling van de politieke verhoudingen aan een universiteit, doordat politieke partijen geld steken in de campagne. Dat moeten we hier niet willen.’

‘Ik vrees ervoor dat als partijen de FPA afwijzen, we teruggaan naar die oude tijden’

List Sefa heeft vooral bezwaar tegen het feit dat haar naam in de FPA wordt genoemd, zegt Miguel. In een bepaling over hulp door andere studentenorganisaties staat dat studentenpartijen die gelieerd zijn aan een studievereniging, ‘zoals Partij MFAS en List Sefa’, niet het mailbestand van hun studievereniging mogen gebruiken.

 

Directe aanval

‘Alleen onze naam en die van MFASMFAS is een partij die gelieerd is aan de studievereniging voor geneeskundestudenten. wordt genoemd,’ zegt Miguel, die spreekt over een ‘directe aanval op de partij’. Dat is echter niet zijn enige bezwaar. Hij vindt eveneens dat onduidelijk is wat er gebeurt bij een overtreding van de FPA. ‘In een vergadering over de FPA is gesproken over een vorm van public shaming als de agreement wordt overtreden. Maar wie gaat dat beoordelen? Alle accounts van studentenraden worden echter beheerd door studenten die lid zijn van een partij. Deze mensen zijn per definitie partijdig.’

 

Studentenraadsvoorzitter Nina Hol (De Vrije Student) vertelt dat de Fair Play Agreement ieder jaar wordt opgesteld na een bijeenkomst met alle deelnemende partijen. ‘Na die bijeenkomst bespreken we in de studentenraad alle wijzigingsvoorstellen, en stemmen we daarover.’ Dit jaar werd echter, omdat het quorumHet quorum is het minimaal aantal aanwezige leden dat nodig is om als studentenraad beslissingen te nemen. niet werd gehaald, geen enkele wijziging aangenomen. De FPA is dus dezelfde als vorig jaar.

 

Nette campagne

Ze vindt het geen goede zaak dat meer dan de helft van de partijen de FPA niet ondertekende. ‘Deze FPA is door studentenpartijen in het leven geroepen omdat er in het verleden niet altijd even netjes campagne werd gevoerd. Daar willen partijen samen iets aan doen. Ik vrees ervoor dat als partijen de FPA afwijzen, we teruggaan naar die oude tijden.’

 

Volgens Hol is het bevorderlijk voor de verkiezingen als alle partijen zich aan ‘dezelfde basisregels’ houden. ‘Je wil dat mensen op je stemmen omdat ze het eens zijn met je standpunten, niet omdat je een smeercampagne hebt gevoerd.’