Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Finale klimaateditie Create a Course Challenge: fake news, duurzame zorg en onze relatie met dieren

Maureen Blankestijn,
20 mei 2021 - 14:59

Wat zijn de gevolgen van onze relatie met dieren voor het milieu? Welke misinformatie bestaat er over wat we als individu kunnen doen tegen klimaatverandering? En hoe kan de zorg duurzamer? In de klimaateditie van de Create A Course Challenge bedenken UvA-studenten een vak dat nog mist op de UvA. Donderdag presenteren vijf finalisten hun vak via een livestream en kiest de jury een winnaar.

Caatje Kluskens

Caatje Kluskens (22)

Studie: Media & Cultuur met een focus op dieren

Vak: Food, Animals and the Environment

 

‘In dit vak zullen we de relatie tussen mens en dier onderzoeken in het licht van de klimaatcrisis. In het eerste deel zoomen we in op voedselsystemen. Wat is een voedselsysteem? En welke impact heeft dit op mens, dier en ecosystemen? De Amazone staat bijvoorbeeld onder druk door ontbossing en het risico op zoönose wordt ook bepaald door onze voedselsystemen. In deel twee van het vak stellen we de ethische vragen verbonden aan het onderwerp, kijken we naar het beeld dat de media schetsen en naar welke grote organisaties invloed hebben op onze voedselsystemen. We zullen ook de natuur in gaan om de gevolgen op ecosystemen van onze voedselsystemen met eigen ogen te zien. Nederland heeft de grootste veedichtheid, maar we hebben nog geen vak waarin de relatie tussen mens en dier in het kader van het milieu wordt bevraagd en dat moet veranderen.’

‘Nederland heeft de grootste veedichtheid, maar we hebben nog geen vak waarin de relatie tussen mens en dier in het kader van het milieu wordt bevraagd’
Tim Reysoo

Tim Reysoo (30)

Studie: Research master filosofie

Vak: Critical animal studies: Multispecies Oppression in the Anthropocene

 

‘Het vak gaat over het belangrijkste vraagstuk van deze tijd, namelijk onze rol op deze aarde ten opzichte van onze medewezens. In het vak onderzoeken we hoe systemen van menselijke onderdrukking, zoals seksisme en racisme, verwikkeld zijn in de systemen van dierlijke onderdrukking. We objectificeren dieren om ze massaal te kunnen slachten, waardoor massaal bossen moeten worden gekapt voor het produceren van voedsel voor dieren, met als gevolg dat hele inheemse bevolkingen worden verjaagd en worden onderdrukt. Een ander voorbeeld is dat in slachthuizen de werkomstandigheden vaak erbarmelijk zijn. Niet alleen worden daar dieren vermoord maar ook mensen uitgebuit. Andersom moeten menselijke vijanden vaak eerst worden gedehumaniseerd door ze uit te maken voor dieren om uitroeiing goed te praten. Waar dit allemaal bij elkaar komt is in de duurzaamheidskwestie: plantaardig eten is de oplossing om mens en dier te emanciperen. Tijdens de eindopdracht van het vak brengen de studenten de kennis en vaardigheden die ze opdoen tijdens dit vak ook buiten de academisch wereld in praktijk met bijvoorbeeld een lezing.’

Mira Toliou

Mira Toliou (22)

Studie: Media and Culture

Vak: Sustainability Deconstructed: Inequalities and Solutions

 

‘De blik op de klimaatcrisis en duurzaamheid is nog te vaak gefocust op de middenklasse uit het Westen. In dit perspectief ligt de nadruk vooral op het individu. Hoe kan jij het beste recyclen? Welk dieet kan jij het beste volgen? En waar kan jij het beste je kleren kopen? Terwijl de meeste en snelste winst is te halen bij grootvervuilers: overheden en grote bedrijven. In plaats van individualisme is collectiviteit nodig, want de tijd dringt. In het vak onderzoeken we welke mythes, propaganda en misinformatie er wordt verspreid binnen het individualistische frame, en zullen we meerdere field trips doen naar bijvoorbeeld een recyclefabriek en een zonnepaneelveld om misinformatie met de realiteit te vergelijken.’

‘We zullen meerdere field trips doen naar bijvoorbeeld een recyclefabriek en een zonnepaneelveld’
Foto: YUSU University of York
Emília Berenyi

Emília Berenyi (23) 

Studie: Politicologie 

Vak: From Local to Global: Take Action for the Climate

 

‘De UvA heeft al vijftien vakken die over duurzaamheid gaan, maar het zijn allemaal theoretische of ethische vakken. Daarom wilde ik een actievak bedenken. Het vak heeft elke week een andere focus, van biologie tot lokale overheid tot technologie. Binnen elk perspectief leren studenten hoe je actie onderneemt, want als je het mij vraagt gaat duurzaamheid uiteindelijk over actie nemen. Tijdens het vak maken de studenten veel uitstapjes waarbij ze een kans hebben om te netwerken met bedrijven en is er veel keuzeruimte in het eindproject. De eindopdracht kan een beleidsvoorstel zijn of een technologische ontwikkeling, of wat je maar kan bedenken. Uiteindelijk leren studenten vanuit allerlei perspectieven actie te ondernemen op het gebied van duurzaamheid.’

Sabine Gorter

Sabine Gorter (21), Daphne Jonkers Both (22) en Muamer Hajtic (23)

Studie: Medical Informatics

Vak: Duurzame zorgen in de zorg

 

Sabine: ‘Als mensen aan de zorg denken, is duurzaamheid niet het eerste wat bij mensen opkomt. Maar juist in de zorg denken wij dat een flinke slag te maken is. Er wordt gigantisch veel afval geproduceerd in de zorg en veel met wegwerpmateriaal gewerkt. Deze materialen worden vanwege lichaams- of medicijnresten ook nog eens op een extra hoge temperatuur verbrand. Dit is allemaal belastend voor het milieu. Tijdens het vak willen we dat studenten op een interactieve manier te werk gaan en in gesprek gaan met experts uit de praktijk in de werkgroepen. Ze zullen in groepjes werken en langsgaan bij ziekenhuizen of huisartsen om daar kritisch te kijken naar hoe het duurzamer kan. De kritische blik op wat echt groen is kunnen studenten vervolgens in allerlei vakgebieden toepassen.’

De Create A Course Challenge Special Edition: Duurzaamheid is een initiatief van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Donderdag wordt door een jury bestaande uit Rick van der Ploeg (universiteitshoogleraar Environmental Economics), Lucy Wenting (de onderwijsdirecteur van het IIS) en Rosa van der Laag (student Future Planet Studies en mede-eiser in de klimaatzaak tegen Shell, is het studentjurylid) de winnaar gekozen. De winnaar wordt als student-assistent betrokken bij het opzetten van zijn of haar vak. De finale begint om 17.00 uur en is hier te volgen