Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De bacheloropleiding notarieel recht van de Universiteit van Amsterdam krijgt anderhalf jaar de tijd om haar onderwijs te verbeteren. Lukt dat niet, dan verliest ze haar accreditatie. Dat heeft de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) vandaag laten weten. De NVAO beoordeelt de kwaliteit van universitaire opleidingen. Zonder accreditatie mag een opleidingen geen erkende diploma's afgeven, ontvangen studenten geen studiefinanciering en krijgen universiteiten geen geld van de overheid.

Te weinig onderzoek
Het belangrijkste bezwaar van de commissie luidt dat zij niet kan achterhalen of de studenten na een bacheloropleiding notarieel recht over alle vereiste vaardigheden beschikken. De commissie denkt bijvoorbeeld dat de opleiding in het onderwijsprogramma te weinig aandacht besteedt aan onderzoek. De commissie vindt het kwalijk dat de opleiding niet wordt afgesloten met een bacheloressay – het laatste jaar worden alleen schriftelijke tentamens afgenomen. Aan de hand van die tentamens heeft de commissie niet kunnen vaststellen of de studenten in staat zijn een onderbouwd betoog op te zetten. Ze adviseert daarom onderzoeks- en schrijfopdrachten in het tweede en derde jaar in te zetten.

'Zorgwekkend'
De verhouding personeel - studenten noemt de commissie 'zorgwekkend'. Op grond van gesprekken met de docenten constateert ze dat de 'grenzen van een hanteerbare werkdruk bereikt zijn.' Om met deze werkdruk om te gaan, had de opleiding een truc bedacht: studenten kunnen kiezen tussen een intensief of extensief programma. In het extensieve programma zijn de werkgroepen vervangen voor hoorcolleges. De commissie vindt dit echter 'geen ideale structurele oplossing', omdat studenten in de extensieve variant onder andere nauwelijks onderzoeksvaardigheden trainen. De commissie is het ook niet helemaal eens met de opvatting van de opleiding dat de bachelor en master notarieel recht moeten worden gezien als één opleiding, aangezien dit op gespannen voet staat met het doorstroomrecht van een bachelor naar een andere master.

Herstelplan
De commissie heeft geen accreditatie voor de komende zes jaar gegeven, zoals ze dat wel deed bij de 55 andere opleidingen die ze beoordeelde. Het onderzoek vond een jaar geleden plaats. In de tussentijd is er overleg geweest tussen de NVAO en de opleiding, zoals gebruikelijk bij een accreditatie. De opleiding heeft een zogenaamd herstelplan geschreven. Hierin staat onder andere dat inmiddels een bacheloressay van vijf studiepunten is ingevoerd.

Aan het einde van dit academisch jaar zal de commissie dus wél kunnen achterhalen of de studenten over de vereiste kwaliteiten beschikken, meent de opleiding. Aangezien de NVAO vertrouwen heeft in het herstelplan van de opleiding, geeft ze een accreditatie voor twee jaar. Over anderhalf jaar, 6 september 2013 om precies te zijn, moet de opleiding opnieuw een aanvraag van accreditatie indienen. Als de opleiding dan niet met 'voldoende' wordt beoordeeld, verliest zij haar accreditatie.