Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Voormalig UvA-bestuurder Rob Scheerens overleden

Dirk Wolthekker,
11 januari 2021 - 16:13

Voormalige vicevoorzitter van het College van Bestuur Rob Scheerens is op 8 januari overleden. Hij was al heel lang ziek, ‘maar vertikte het gelukkig om eraan toe te geven,’ schrijven zijn nabestaanden in de rouwkaart die vandaag is rondgestuurd.

Foto: Henk Thomas (Folia-archief)
Rob Scheerens in 2003

Die typering en vooral het gebruik van het werkwoord ‘vertikken’ is een rake kenschets van de man die aan het begin van deze eeuw enige jaren deel uitmaakte van het roemruchte College van Bestuur van Sijbolt Noorda, Paul van der Heijden en Ankie Verlaan. Dit vierkoppig college was ontstaan door de bestuurlijke fusie van de UvA met de HvA, waardoor er een HvA-bestuurder aan het UvA-bestuur werd toegevoegd. Dat was Rob Scheerens, de man die zijn eigen koers koos aan de UvA en het vaak ‘vertikte’ zich te voegen naar de ambtelijke mores van de UvA, althans zo werd dat door veel UvA-ambtenaren gezien.

 

Argwaan op het ambtelijke Maagdenhuis

Rob Scheerens (*1944) was weliswaar bestuurder, maar toch vooral ondernemer met een dito ondernemersmentaliteit. Scheerens hield van doorpakken, was recht door zee (of recht voor z’n raap, zou je kunnen zeggen) en hield niet van ambtenarij. Het maakte zijn functioneren in het hoogst politieke Maagdenhuis, waar in die tijd zelfs de secretaresses een politieke attitude hadden, niet altijd even gemakkelijk, om het zacht uit te drukken.

 

Het College van Bestuur waarvan hij deel uit maakte, stond dan ook vooral bekend om de slechte bestuurlijke chemie, waar de aanwezigheid van Scheerens niet per se debet aan was, maar wel een rol in speelde. Alleen al het feit dat hij van de HvA kwam, was voor menigeen aan de UvA reden om hem met argwaan en achterdocht te bejegenen, maar dat was wederzijds.

 

Vastgoed

Onderwijspsycholoog Rob Scheerens promoveerde als econoom aan de VU en rolde pas op latere leeftijd het onderwijsmanagement in. Als zoon van het prominente PvdA-lid Wijnand Scheerens, een hoge rijksambtenaar op het naoorlogse Ministerie van Wederopbouw & Volkshuisvesting en lid van de Amsterdamse gemeenteraad, kreeg Rob Scheerens kennis en inzicht in de vastgoedhandel bijkans met de paplepel ingegoten.

 

Hij werkte dan ook lang in de vastgoedsector, in het bijzonder in het ziekenhuis- en verpleeghuisvastgoed. Bij de HvA was hij verantwoordelijk voor de bouw van de Amstelcampus, al vond hij dat later een onverantwoord project. Toen hij ook het vastgoed van de UvA onder zijn hoede kreeg, kwam daar de bouw van de nieuwe bètafaculteit op Science Park nog bij: een peperduur project dat in de ogen van Scheerens best een stukje goedkoper kon: er werd tot woede van de dienstdoende decaan flink op de bouwkosten bezuinigd.

 

In 2006 vertrok het hele College van Bestuur min of meer gelijktijdig. Tot verbazing en hilariteit van veel UvA-collega’s stapte Scheerens na zijn vertrek doodleuk in de melkhandel met China. Rob Scheerens is 76 jaar geworden.