Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Maartje Strijbis (UvA)
actueel

Rechtenstudenten starten petitie voor aangepaste normering tentamen

Sterre van der Hee,
4 november 2020 - 15:55

Eerstejaarsstudenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn een petitie gestart omdat ze willen dat de normering van een tentamen van het vak Inleiding tot het recht wordt aangepast. Volgens hen lag de focus van het tentamen op een klein deel van de lesstof. De coördinator van het vak noemt de petitie ‘enigszins verbazingwekkend’.

Volgens de studenten ging de helft van de tentamenvragen over lesstof van de eerste twee weken van het vak, terwijl ‘de nadruk van het vak vooral lag op de lesstof van de laatste vijf weken’. Het oefententamen zou ook alleen over lesstof van de laatste vijf weken zijn gegaan. De petitie is inmiddels 277 keer ondertekend – ruim achthonderd studenten maakten het tentamen. 

 

Nadruk op filosofie

Uit de reacties op Petities.com blijkt dat veel studenten het tentamen inderdaad niet representatief vonden voor het vak. Zo schrijft een student die reageert onder de naam Hannah Dudink dat de nadruk van het vak werd gelegd op filosofie en ‘dit kwam zelden terug in het tentamen’. Ook zijn er niet-tentamengerelateerde klachten, bijvoorbeeld van een student die reageert onder de naam Elisabeth van Driel, die klaagt over het feit dat het vak geen contactmomenten zou aanbieden ‘zoals andere vakken dat wel aanboden’. Een student die reageert onder de naam Noa van Duijn zegt de petitie te ondertekenen omdat ze ‘een hoger cijfer wil’.

‘Het lijkt me een goede zaak als studenten leren reflecteren op hun eigen leerproces in plaats van direct een petitie te starten’

Nanda Oudejans, universitair hoofddocent rechtsfilosofie en coördinator van het vak, zegt in een reactie dat de petitie ‘blijk geeft van de onjuiste en enigszins naïeve opvatting dat het vaststellen van een tentamen en de normering ervan een democratisch proces is waar studenten inspraak in zouden hebben’. Docenten stellen het tentamen vast op basis van hun vakinhoudelijke deskundigheid en kennis van toetsing, zegt ze. ‘Zo is het voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van een tentamen belangrijk dat het aansluit op de leerdoelen van het vak. Na afname van het tentamen beschikken docenten over een heel instrumentarium om te evalueren of het tentamen te moeilijk was of te makkelijk en of aanpassingen nodig zijn. Onze toetsdeskundige kijkt dan mee.’

 

Enigszins verbazingwekkend

Oudejans zegt te snappen dat studenten, zeker eerstejaars, daar geen inzicht in hebben. ‘Maar het lijkt me een goede zaak als studenten leren reflecteren op hun eigen leerproces in plaats van direct een petitie te starten,’ zegt ze. ‘Over hoe het tentamen gemaakt is, en of studenten het inderdaad slecht hebben gedaan, kan ik nog niets zeggen omdat de cijfers nog niet gepubliceerd zijn voor studenten. Ook om die reden – studenten weten hun score nog niet eens – is de petitie enigszins verbazingwekkend.’ Daarnaast waren er wel degelijk contactmomenten, zegt Oudejans: een wekelijkse werkgroep en live responsiecolleges. 

 

Volgens Oudejans mogen studenten best feedback geven op een vak, bijvoorbeeld door constructief evaluaties in te vullen of een gesprek te vragen met de docent. ‘Maar een petitie is daar niet het geëigende middel voor.’