Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Privéarchief Stijn Verwoest
actueel

‘Helaas wordt er in de politiek vaak te weinig geluisterd naar jongeren’

Maureen Blankestijn,
16 oktober 2020 - 13:19

Tijdens zijn studie sociale geografie & planologie ontdekte Stijn Verwoest (23) dat hij graag impact wilde hebben op klimaatbeleid. Hij staat nu in de finale om VN-jongerenvertegenwoordiger te worden voor duurzame ontwikkeling. Als hij volgende week wint mag hij naar de Verenigde Naties om de stem van jongeren te laten horen.

Wat doet een VN-jongerenvertegenwoordiger?
‘Je bent de brug tussen de jeugd en de beleidsmakers om ervoor te zorgen dat de stem van jongeren ook wordt gehoord bij de VN. Om deze goed te kunnen vertegenwoordigen ga je langs scholen door het hele land om met jongeren in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden binnen jouw thema.’

‘Waarom gaan we alleen langs bij scholen? Ik wil ook langsgaan bij jeugdgevangenissen’

Is dit nodig?

‘Ja, helaas wordt er vaak in de politiek te weinig geluisterd naar jongeren terwijl ze wel een groot deel uitmaken van de bevolking. Als alle stemgerechtigde jongeren in Nederland zouden stemmen zou dat 15 zetels opleveren. Dat is hartstikke veel. Het niet of slecht luisteren naar jongeren zorgt voor een neerwaartse spiraal waarbij jongeren hun vertrouwen in de politiek verliezen waardoor ze nog minder participeren. Maar politiek raakt iedereen en daarom is inclusieve participatie belangrijk.’

In een speech bij de VN heb je het over de neokolonialistische aspecten in het Parijsakkoord. Wat bedoel je daarmee?
'Dat klopt, dit komt naar voren in mijn speech over klimaatrechtvaardigheid. Het klimaatbeleid van de VN heeft neokolonialistische trekjes waar ik ze op wil wijzen. Een voorbeeld hiervan is artikel 6 in het Parijsakkoord. Hierin staat dat meer ontwikkelde landen door te investeren in CO₂-reducerende innovaties en industrieën in minder ontwikkelde landen al werken aan hun eigen afname van CO₂-uitstoot. De winst in CO₂-reductie die daar wordt behaald mag dus bij het klimaatbeleid van het meer ontwikkelde land worden gerekend. Zo kunnen deze landen groen beleid voeren terwijl het aan de eigen uitstoot niks verandert.’

 

Wat wil je verder bereiken als jongerenvertegenwoordiger?

‘Ik wil de inclusieve participatie nog inclusiever maken. Waarom gaan we alleen langs bij scholen? Ik wil ook jongeren spreken die niet op school zitten door bijvoorbeeld langs te gaan bij jeugdgevangenissen of gewoon bij de sportclub. Verder wil ik met jongeren in gesprek gaan over klimaatrechtvaardigheid. Veel jongeren zijn het er wel over eens dat er iets moet gebeuren. Veel gesprekken gaan vooral al over de wat-vraag. Maar ik wil het ook hebben over hoe. Hoe kunnen we in klimaatbeleid streven naar gelijkheid? Klimaat en gelijkheid zijn nauw met elkaar verbonden omdat gemarginaliseerde groepen het hardst worden geraakt door klimaatverandering.’

 

Vrijdag 23 oktober is de verkiezing van de vertegenwoordigers in Pakhuis de Zwijger. De verkiezing is live te volgen via een livestream.

Lees meer over