Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Maartje Strijbis (UvA)
actueel

Rechter: UvA mocht student die dreigmails stuurde campusverbod opleggen

Sterre van der Hee,
12 oktober 2020 - 08:17

Een rechtenstudent van de UvA werd vorig jaar voor drie maanden toegang tot de Roeterseilandcampus ontzegd omdat hij faculteitsmedewerkers bedreigde in agressieve e-mails. De student tekende bezwaar aan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), maar dat werd recentelijk ongegrond verklaard

Rechtendecaan André Nollkaemper ontzegde de rechtenstudent vorig jaar mei voor drie maanden toegang tot de Roeterseilandcampus, de thuisbasis van de rechtenfaculteit. De student had ‘ongepaste’ en ‘respectloze’ mails gestuurd naar faculteitsmedewerkers, de vorige decaan en naar Nollkaemper zelf, en soortgelijke klachtendossiers ingediend bij de onderwijsbalie. In de mails schreef hij dat medewerkers gestoord, ongeschikt en psychisch ziek waren. De toon was intimiderend en agressief, aldus de UvA, met teksten als ‘u bent met zware klem gewaarschuwd’ en ‘u gaat zware druk uitoefenen op de decaan en het College van Bestuur’.

In maart 2019 schreef hij aan een docent: ‘Uw man en gezin interesseren mij totaal niet [...]. Bent u wilsbekwaam?’

Ook dreigde de student in zijn mails aangifte te doen tegen medewerkers en de decaan of eiste hij dat ze ontslagen werden. In maart 2019 schreef hij aan een docent: ‘Uw man en gezin interesseren mij totaal niet [...]. Bent u wilsbekwaam? [...] Ik stuur dit naar meer personen, dan voelt u zich niet zo alleen. [...] Ik moet immers ernstig rekening houden dat u aanwezig bent en weer psychotisch wordt!’

 

Relatie met Israël 

In een waarschuwing in april 2018 schreef Nollkaemper dat de student zich moest houden aan de Gedragscode, het Studentenstatuut en de ICT-gedragsregels van de UvA. Deed hij dat niet, dan kon hem toegang tot het universiteitsterrein worden ontzegd en zou ook zijn inschrijving kunnen worden beëindigd omdat zijn mails een veilige werkomgeving voor medewerkers in de weg stonden. Toen de student bleef mailen, werd hem eind mei 2019 de toegang ontzegd tot de Roeterseilandcampus.

 

De student dreigde vervolgens aangifte te doen tegen een docent, de coördinator van de onderwijsbalie en de onderwijsdirecteur die verantwoordelijk is voor de onderwijsbalie, en schreef dat Nollkaemper belangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de relatie met Israël ondermijnde. Hij tekende bezwaar aan bij de onafhankelijke Geschillenadviescommissie Studentenbezwaren van de UvA, die dit bezwaar ongegrond verklaarde.

Volgens het CBHO had de UvA het recht om de student toegang tot het universiteitsterrein te ontzeggen

38 problematische docenten

De student stapte daarop naar het CHBO, waar hij stelde dat Nollkaemper de mails zelf had geschreven – de UvA had geen originele mails bij het College ingediend, maar een pdf, en sommige tekstdelen waren weggelakt. Ook zei de student dat uitspraken in de mails vielen onder vrijheid van meningsuiting. Ook zei hij aangifte te willen doen tegen 38 docenten die ‘problematisch’ waren in de omgang. 

 

Het CBHO zag geen reden om aan de echtheid van de mails te twijfelen – de UvA had de originele mails meegebracht naar de zitting – en verklaarde het bezwaar ongegrond. Volgens het CBHO had de UvA het recht om de student toegang tot het universiteitsterrein te ontzeggen: het betrof hier een ordemaatregel om faculteitsmedewerkers te beschermen en ‘een goede gang van zaken op het universiteitsterrein te verzekeren’. Ook was de duur van de ontzegging volgens het College proportioneel. Tegen een uitspraak van het CBHO is geen hoger beroep meer mogelijk. De uitspraak kan nog wel worden aangevochten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.