Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Folia
actueel

Studenten: ‘De reactie van de UvA was niet iets waar wij achter staan’

17 juni 2020 - 07:00

Meerdere studenten zijn het niet eens met de reactie van de UvA op de melding van seksuele intimidatie. Met de demonstratie vrijdag willen ze een andere boodschap uiten. Folia sprak met vier studenten. ‘Op korte termijn dient de docent in kwestie ontslagen te worden, en moet er kritisch gekeken worden naar de bestuurders die de zaak niet adequaat oppakten.’

Foto: Privéarchief Luana Lenz

Luana Lenz (21)

Student filosofie

 

Waarom is de demonstratie belangrijk?
‘De demonstratie is voor de mensen die graag een andere boodschap willen meegeven aan slachtoffers van seksuele intimidatie aan de UvA. De reactie van de UvA was namelijk niet iets waar wij achter staan. De boodschap is duidelijk: dit is niet hoe een universiteit om hoort te gaan met grensoverschrijdend gedrag. We spreken ons uit en maken tegelijkertijd de kwesties bespreekbaar.’

Wat betekenen de publicaties volgens jou?
‘Het vertrouwen in de universiteit is door het bestuur en de decaan beschadigd. Ik denk dat vooral vrouwelijke studenten erg geschrokken zijn, omdat dit ook hen had kunnen overkomen. En dan zie je dat de universiteit niet voor je zou opkomen. Ik vond het ronduit barbaars dat er in de reactie van de UvA met de vinger werd gewezen naar de slachtoffers, dat zij hun verhaal niet anoniem moesten doen, dat ze officiële klachten hadden moeten indienen en de protocollen maar hadden moeten volgen.’

Wat schort er volgens jou aan de huidige aanpak?
‘Het is niet juist dat er een bureaucratische muur wordt opgetrokken wanneer studenten meldingen van grensoverschrijdend gedrag willen maken. Daarom moet gekeken worden naar structurele oplossingen. Als student moet je erop kunnen vertrouwen dat je gehoord wordt en dat de universiteit passende maatregelen treft.’

‘De apathische houding van de universiteit houdt een falend systeem in stand met een hoge drempel’
Foto: Privéarchief Hanna Blom

Hanna Blom (23)

Student European Studies

 

Waarom ga jij demonstreren?
‘Naar aanleiding van de publicatie merkte ik dat er bijvoorbeeld op Twitter veel emotie vrijkwam. Studenten en medewerkers waren boos en wilden zich uiten. Het is daarom van belang dat we samenkomen als academische gemeenschap en de druk op de bewindvoerders opvoeren.’

Blijft de UvA in gebreke op het gebied van sociale veiligheid?
‘Het schandaal rondom de hoogleraar arbeidsrecht leek een wake-up call. Er kwam een ombudsman en er leek eindelijk werk gemaakt te worden van grensoverschrijdend gedrag. Het wordt echter opnieuw duidelijk dat er weinig gebeurt met klachten, en dat de universiteit de dader beschermt ten koste van zijn slachtoffers. Na het vorige schandaal werd vanuit de universiteit de nadruk gelegd op de noodzaak van een cultuurverandering. Er heerst zeker een cultuur van intimidatie en machtsmisbruik op de academie en daartegen moet je studenten procedureel begeleiden en gerechtigheid gunnen.’

Heb je nog het gevoel dat je bij de UvA terecht kan met klachten?
‘Ik zou mezelf afvragen wie me eerder zou geloven: NRC of iemand binnen de UvA? Ik kan me voorstellen dat ik voor gerechtigheid eerder naar de krant stap. De apathische houding van de universiteit houdt een falend systeem in stand, met een hoge drempel door de formele stappen. Als student moet je er zelf achteraan gaan en je krijgt niet het gevoel dat de UvA je wil beschermen.’

Voor welke verandering demonstreer jij?
‘Op korte termijn dient de docent in kwestie ontslagen te worden, en moet er kritisch gekeken worden naar de bestuurders die de zaak niet adequaat oppakten. Daarnaast moet er opnieuw worden gekeken naar de afhandeling van eerdere ingediende zaken. Op de lange termijn is er behoefte aan externe corrigerende structuren, die zijn op dit moment niet genoeg aanwezig. Maar ik vraag me af of de problemen op te lossen zijn binnen de huidige opbouw van de universiteit. Diversiteit is bijvoorbeeld een groot vraagstuk. De UvA riep daarom de functie van Chief Diversity Officer in het leven. Maar net zoals bij de ombudspersoon, worden er mensen aangesteld die het probleem minimaal willen aanpakken, waardoor de schade aan de reputatie van de UvA wel succesvol wordt hersteld, maar de structurele problemen blijven voortbestaan.’

‘De UvA is erg anoniem en kil, je moet als student veelal zelf opzoeken wat je rechten en plichten zijn’
Foto: Privéarchief Yasmine Fikken

Yasmine Fikken (20)

Student culturele antropologie en ontwikkelingssociologie


Ga je naar de demonstratie?
‘Nee, maar ik sta wel achter de demonstratie, en was er graag bij geweest.’

Wat vind je dat de UvA moet doen met docenten die zich seksueel ongepast gedragen?
‘Zodra er is bewezen dat een docent seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond, kan de UvA deze docent niet langer college laten geven. Ik denk dat het aan de ernst van de overtreding ligt of een docent tijdelijk op non-actief gezet moet worden en trainingen moet volgen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, of dat de docent ontslagen moet worden.’

Welke verandering zou je graag zien bij de UvA?
‘Ik zou graag zien dat studenten in dit soort kwesties altijd serieus worden genomen en dat er een gedegen onderzoek volgt. Dat is nu nog niet altijd het geval.’

Denk je dat je terecht kan bij de UvA met klachten wat betreft sociale onveiligheid.
‘Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb het gevoel van wel, maar de UvA heeft in het verleden – en nu nog steeds – klachten die wel serieus waren niet altijd serieus genomen. Dus het voelt niet alsof er een garantie is dat je klachten serieus genomen worden, wat heel kwalijk is eigenlijk.’

Wat vind je van het sociale klimaat op de UvA, is er genoeg sociale veiligheid?
‘Ik denk het niet eigenlijk. De UvA is erg anoniem en kil, je moet als student veelal zelf opzoeken wat je rechten en plichten zijn en waar je terecht kan als iets niet goed gaat.’

Vind je dat de (machts)verhoudingen tussen docenten en studenten in evenwicht is?
‘Nee, een docent heeft wel meer macht dan een student. Bij veel docenten die ik tegengekomen ben voelt dat niet altijd zo, omdat zij ervoor kiezen studenten een gevoel van gelijkheid te geven.’

‘Het is teleurstellend. Er is zelfs geen dossier opgebouwd. Dat vind ik zelfs onacceptabel’
Foto: Privéarchief Marije Nieuwland

Marije Nieuwland (24)

Student culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

 

Ga je demonstreren vrijdag?

‘Waarschijnlijk ben ik dan helaas niet in Amsterdam. Maar ik sta wel achter de demonstratie en ben het eens met de gestelde doelen.’

 

Wat moet de UvA doen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag?

‘Het meest teleurstellende is dat de studenten die een klacht hebben ingediend niet heel serieus zijn genomen. Er is zelfs geen dossier opgebouwd. Dat vind ik onacceptabel. Zodra er aan het licht komt dat een docent seksueel ongewenst gedrag heeft vertoond, lijkt het me dat er een proces tegen de docent moet worden gestart en dat de docent moet worden ontslagen. Dat lijkt me een terechte en rechtvaardige beslissing. Tegelijkertijd maak je zo ook een groter, maatschappelijk statement dat dit soort gedrag niet wordt geaccepteerd.’

Wat moet er aan de universiteit veranderen?

‘In deze specifieke zaak denk ik dat de klachten die binnen komen (en eerder binnen zijn gekomen) met spoed “objectief” moeten worden behandeld door externen. Verder heeft het bestuur naar mijn idee te veel macht, en wordt er te weinig naar studenten geluisterd. Voor mij voelen alle “grote UvA-beslissingen” als een ver-van-m’n-bedshow waar studenten zoveel mogelijk buiten worden gehouden. Het belang van de student wordt niet belangrijk geacht. Dat is jammer, want meer inspraak van studenten zou de UvA goed doen. Kennis van de ervaring van studenten is essentieel om een veilige sfeer op de universiteit te kunnen waarborgen.’

 

Denk je dat je terecht kan bij de UvA met klachten over sociale onveiligheid?

‘Dit nieuws heeft zeker mijn vertrouwen beschadigd. In de staf van mijn eigen studie heb ik wel veel vertrouwen. Ik ben studentlid van de opleidingscommissie en weet hoe het er bij antropologie achter de schermen aan toe gaat. Daar wordt de ervaring van studenten erg belangrijk gevonden, en ik voel me zowel als OC-lid en als student serieus genomen.’

 

Heb je het wel eens in een les of college meegemaakt dat een docent zich ongepast gedroeg? 

‘Nee, bij mijn studie heb ik ook nooit dit soort verhalen meegekregen van andere studenten. Je hoort wel verhalen over andere opleidingen, maar zonder dossier is het lastig om aan te tonen dat er iets niet klopt. Studenten zouden het formeel eerst moeten melden, maar dat kan heel lastig zijn als je voor de voortgang van je studie en carrière afhankelijk bent van desbetreffende docent. Doordat die context vaak zo lastig is, moet er naar mijn mening extra aandacht uitgaan naar het creëren van een veilige sfeer op de universiteit en moet men meer oplettend zijn.’

 

Loop je wel eens tegen de machtsstructuren aan bij de UvA?

‘Regelmatig. De opleiding antropologie voelt voor mij als een soort “bubbel” waarbinnen studenten zeker invloed hebben en serieus worden genomen. Maar daarbuiten voelt het statisch. Ik heb niet het idee dat wij als kleine studie echt zeggenschap hebben in het grotere beleid van de UvA.’

Lees meer over