Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Jack Amick (cc, via Flickr)
actueel

Studenten op Uilenstede vrezen nieuwe deurbel ‘met volume van brandalarm’

Sanne Mariani,
3 oktober 2019 - 16:57

Op Uilenstede is onrust ontstaan omdat Duwo een nieuw belsysteem wil installeren. Bij de benedeningang kan een bezoeker alleen maar bellen met een hele gang of eenheid. De bewonersvereniging startte een petitie. ‘Om de bel te horen in alle veertien kamers op een gang, moet het volume vergelijkbaar zijn met dat van een brandalarm.’

Op dit moment is de toegang van de woontorens voor studenten en voorbijgangers gewoon open. Omdat er vanaf 2015 veel overlast was door huisfeesten met ongewenste gasten, daklozen die in de wintermaanden in de trappenhuizen sliepen, en als dieptepunt een steekpartij in één van de torens, is besloten dat de hoofdingangen van de woontorens niet zomaar voor iedereen toegankelijk meer zouden moeten zijn. De Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU) steunt het plan om de woontorens af te sluiten, maar is het oneens met de manier waarop Duwo dit van plan is te gaan doen.

 

Eén bel

Het plan is om één bel dichtbij de keuken te plaatsen en de andere wat verder in de gang, zodat de achterste kamers de bel ook kunnen horen. Maar volgens Joeri Mokkink, voorzitter van de VBU, zijn twee bellen niet voldoende. ‘De bel zal veertien keer zo vaak afgaan omdat er straks maar één centrale bel is voor een hele gang. Als een bezoeker voor één bewoner beneden op de bel drukt, moet die straks in alle veertien kamers doorklinken.’

‘Met een centraal belsysteem zal de deurbel veertien keer zo vaak afgaan als normaal’

Daarnaast zegt Mokkink dat door dit belsysteem de veiligheid niet per se wordt verhoogd. ‘Er kan van veertien bewoners niet worden verwacht dat zij van elkaar weten wie binnengelaten mag worden en wie niet. Omdat bewoners niet weten welk bezoek wordt verwacht door de overige dertien huisgenoten, zullen zij iedereen binnenlaten. Hierdoor zullen mensen alsnog makkelijk de torens binnenkomen en heeft de afsluiting praktisch geen nut.’

 

Proef in andere flats

In 2017 sloot Duwo al de portieken van Hoogbouw 1 en 2. Hierbij deed Duwo de toezegging dat ze bij een geslaagde afsluiting ook andere portieken zou gaan afsluiten. De VBU pleitte toen al bij Duwo voor een systeem waarbij de deurbellen zijn verbonden met de individuele kamers en iedere bewoner dus een eigen bel heeft. Ondanks de kritiek zette Duwo haar plannen om de woontorens af te sluiten met een centraal belsysteem toch door.

 

‘Het project is vanwege verschillende interne redenen bij Duwo meerdere keren vertraagd,’ zegt Mokkink. ‘In juli is plots haast gemaakt met het afsluiten van de torens. Toen is, zonder de VBU en bewoners te informeren, het project aanbesteed met één bel in de keuken en één bel in de gang. De VBU heeft een enquête gehouden onder de bewoners van de torens waarop dit plan betrekking heeft en hieruit bleek dat de bewoners grote zorgen hebben.’

‘Bewoners kunnen weinig weten van het bezoek van alle dertien huisgenoten en zullen dus alsnog makkelijk mensen binnenlaten’

Enquête

Uit de enquête blijkt dat zo’n 71 procent van de 214 ondervraagden tegen het afsluiten van de torens is op de manier die Duwo heeft aangedragen. Op een andere vraag uit de enquête waarop 151 bewoners hebben gereageerd gaf ruim driekwart aan met een individueel intercomsysteem op elke kamer wél voor het afsluiten van de torens te zijn. ‘De VBU heeft de resultaten van de enquête aan Duwo kenbaar gemaakt maar nooit een reactie mogen ontvangen,’ zegt Mokkink.

 

Waarom dan toch geen deurbellen die verbonden zijn met de individuele kamers? Dat heeft met geld te maken, zegt vestigingsdirecteur Christine Willems in Het Parool. ‘Je moet heel veel kabels doortrekken, we hebben dat laten uitrekenen. Het afsluiten van de benedendeuren kost alles bij elkaar driekwart miljoen euro, wanneer we persoonlijke deurbellen zouden moeten plaatsen lopen de kosten op tot een miljoen. Dat is ons te gortig.’

‘Mocht je een afspraak hebben in de nacht, dan bestaat er ook de mogelijkheid om met je telefoon een berichtje te sturen’

Willems meldt aan Folia dat er in Hoogbouw 1 en 2 nooit klachten zijn ontstaan over het nieuwe belsysteem. ‘Er komen verschillende bellen op afdeling die in volume in te regelen zijn. Hierdoor kan de verdieping zelf het volume bepalen. Doordat er meerdere bellen komen hoeft het volume niet zo luid te zijn. Indien men voor de afdelingsdeur staat, heeft iedere kamer nog steeds een individuele bel, dat verandert niet.’

 

Berichtje sturen

Voor nachtelijke overlast hoeven de bewoners volgens Willems niet bang te zijn. ‘Mocht je een afspraak hebben in de nacht, dan bestaat er ook de mogelijkheid om met je telefoon een berichtje te sturen. Je kunt als afdeling daarover ook afspraken met elkaar maken.’

 

Met de stelling van het VBU dat door een centraal belsysteem alsnog iedereen zal worden binnengelaten, is Willems het niet eens. ‘Door het intercomsysteem kunnen de bewoners nu juist vragen wie er voor de deur staat en voor wie hij of zij komt. Dit was juist de wens om de portieken af te sluiten mede aangestuurd door de VBU, Gemeente, Politie en VU om zo de veiligheid te vergroten. Zo kan niet iedereen zomaar door het pand zwerven.’

Lees meer over