Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Privéarchief en UvA (bewerking Folia)
actueel

Reacties na Prinsjesdag: ‘onbegrijpelijk’, ‘verbijsterd’ en ‘ontzettend teleurgesteld’

18 september 2019 - 14:15

Ondanks alle acties en zorgen vanuit het onderwijsveld moeten universiteiten volgend jaar ongeveer 20 miljoen euro bezuinigen – ruim 3 miljoen meer dan gepland. Dat bleek dinsdag uit de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Betrokken partijen zeggen ‘verbijsterd’ te zijn. ‘Dit kan niet meer.’

Foto: Kim Pieper

Emma Fuchs is voorzitter van Asva Studentenunie en UvA-student theaterwetenschap

‘Ik ben niet blij – er wordt nog meer bezuinigd dan voorheen was gesteld. Intussen staat de Miljoenennota vol quotes als “dit kabinet investeert veel in onderwijs, salaris en werkdrukverlichting”. 

Elke student gaat hiervan iets merken: minder geld voor onderwijs betekent ook minder geld voor de student, en vooral voor de geesteswetenschappen, want daarop moet al jaren worden bezuinigd. Op de Faculteit der Geesteswetenschappen zie ik kunst- en cultuurstudies steeds meer samensmelten met gezamenlijke vakken. Bezuinigingen zorgen voor een andere sfeer op onderwijsinstellingen: docenten lijden onder hogere werkdruk en er is minder geld voor lesmateriaal. Als dit zo doorgaat, zie ik dat alleen maar verergeren.’

Foto: Jeroen Oerlemans (UvA)

Geert ten Dam is bestuursvoorzitter van de UvA
‘Ik heb in de Miljoenennota tevergeefs gezocht naar investeringen. We hadden verwacht dat daar ruimte voor zou zijn. Maar de woorden over “Nederland kennisland” zijn holle frases gebleken. In plaats van extra middelen worden er extra bezuinigingen aangekondigd. Daar ben ik verbijsterd over. Het is duidelijk dat we tegen de muren van ons systeem aanlopen, dat het hard nodig is om te investeren in de breedte van het hoger onderwijs en in fundamenteel onderzoek, en toch gebeurt dat wederom niet.’

‘Het levert kennelijk niets op om vriendelijk, netjes en goed onderbouwd om geld te vragen. Dat is treurig’
Foto: Bram Belloni

Claes de Vreese is hoogleraar politieke communicatie en voorzitter van het SSH-beraad van de KNAWIn het SSH-beraad discussiëren sociale wetenschappers en geesteswetenschappers over de positie van hun vakgebieden.
‘Ik heb gelukkig niet naar Prinsjesdag gekeken, want het was voor het hoger onderwijs zeer teleurstellend. Het blijft onbegrijpelijk dat er zo’n groot overschot op de begroting is en dat er geen investeringen komen. Het is politiek gezien ook onbegrijpelijk dat de minister bij de opening van het academisch jaar zegt: “Wacht maar tot Prinsjesdag” en dan met niets komt. Dan ben je of heel cynisch en speel je mooi weer terwijl je niets te bieden hebt, of je hebt voorbarig iets gezegd.
Aan de ene kant heb ik het idee dat we van dit kabinet niets meer hoeven te verwachten en al onze inspanningen voor investeringen beter kunnen richten op een nieuwe regering. Aan de andere kant vind ik dat ik toch op een enigszins constructieve manier het gesprek moet blijven aangaan met de minister. Het is in die zin een schizofreen bestaan.’

Foto: LSVb

Monty Aal is vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en oud-UvA-student PPLE

‘We zijn ontzettend teleurgesteld. De Miljoenennota toont dat de minister niet naar ons luistert. Bij de opening van het academisch jaar zei ze nog dat het kabinet “het belang van wetenschap en innovatie scherp op het netvlies had staan”, en vervolgens laat ze ons volledig in de kou staan. Er wordt bezuinigd, er is nog steeds lumpsumkorting en de herverdelingseffecten van de commissie-Van Rijn worden niet gedempt. Wat ook pijn doet: bij andere ministeries als Justitie en Defensie zijn wel gaten gedicht.

Het levert kennelijk niets op om vriendelijk, netjes en goed onderbouwd om geld te vragen. Dat is treurig. We spreken nu met partijen uit het onderwijsveld over demonstraties of stakingen – het is tijd om op te schalen naar een ander instrument. We willen in elke stad mensen mobiliseren die dit ook helemaal beu zijn.’ 

‘Volgende week zullen we een witte staking voorstellen. Dat betekent dat we enkel nog de uren werken en de taken uitvoeren die in ons contract staan’ 
Foto: Mina Etemad

Rens Bod is hoogleraar Digital Humanities aan de UvA en initiatiefnemer van WOinActie
‘Ik zit na gisteren vol hernieuwde actiebereidheid. Ik had al niet verwacht dat er geld bij zou komen. De minister heeft immers nog nooit en public gezegd dat er niet verder bezuinigd kan worden op universiteiten. De Ware Opening was een testcase voor ons en die is geslaagd. Ik hoor overal om me heen reacties van mensen die zeggen: dit kan niet meer.
Volgende week gaan we vergaderen met leden van WOinActie en vakbonden en daarbij zullen we een witte staking voorstellen. Dat betekent dat we enkel nog de uren werken die in ons contract staan en enkel de taken uitvoeren die in ons contract staan. Dat betekent dat we bijvoorbeeld niet meer in NVAO-evaluatiecommissiesDit zijn commissies die beoordelen of studies voldoende kwaliteit bieden. gaan zitten, of in commissies die de aanvragen van de NWO beoordelen. We willen laten zien dat zonder overwerk het wetenschappelijk onderwijs in gaat storten.’

Foto: Privéarchief

Pjotr van der Jagt is voorzitter van de Centrale Studentenraad

‘De minister noemde onderwijs en innovatie eerder “cruciaal voor de toekomst”. Deze extra bezuinigingen zijn tegenstrijdig en vooral erg jammer. De kwaliteit van het onderwijs zal niet omhoog gaan en de werkdruk niet omlaag. Zeker voor brede universiteiten met alfa- en bètawetenschappen zal dit een lastige uitdaging vormen: in het rapport van de commissie-Van Rijn kregen zij al zware klappen met verliezen van vele miljoenen per jaar.’