Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Pjotr van der Jagt
actueel

Pjotr van der Jagt nieuwe voorzitter Centrale Studentenraad

Dirk Wolthekker,
18 juli 2019 - 12:19

Student biomedische wetenschappen Pjotr van der Jagt is verkozen tot nieuwe voorzitter van de Centrale studentenraad (CSR). Van der Jagt studeert aan de bètafaculteit en is lid van studentenpartij Lief. Hij volgt begin september Roeland Voorbergen op.

‘Studeren is leren met elkaar, over elkaar en van elkaar.’ Dat is de slogan waarmee Pjotr van der Jagt (21) afgelopen voorjaar meedeed aan de facultaire studentenraadsverkiezingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica (FNWI). Hij stond nummer 2 op de lijst van studentenpartij Lief, die met tien van de twaalf zetels de grootste werd op de bètafaculteit. Hij werd verkozen, vervolgens hij afgevaardigd naar de CSR en daarna in een geheime stemming verkozen tot CSR-voorzitter.

 

Onderwijskwaliteit

Op de site van studentenpartij Lief schrijft Pjotr van der Jagt dat hij aandacht wil voor interdisciplinariteit. ‘Studeren is een tijd waarin je veel leert binnen een discipline, maar ik vind dat het niet gemakkelijk genoeg is/genoeg gestimuleerd wordt, om te ontdekken hoe ver interesses van studenten reiken buiten hun eigen discipline,’ schrijft hij. ‘Ik denk namelijk dat we heel veel van elkaar kunnen leren, maar ook over onszelf als we meer kans krijgen onszelf te ontplooien op andere gebieden en hiermee misschien wel nieuwe interesses opdoen, want ja wie weet er nou echt zeker wat hij of zij later wil worden?’’

‘Als CSR-voorzitter wil ik focussen op onderwijskwaliteit’

Eerder zat Van der Jagt in de biomedische opleidingscommissie, die zich vooral bezighoudt met onderwijsinhoudelijke kwesties. ‘Ook als CSR-voorzitter wil ik focussen op onderwijskwaliteit,’ zegt hij nu. ‘Het wordt een druk jaar, want ook op financieel gebied moet er nog het een en ander gebeuren. De vertrekkende CSR heeft, net zoals de ondernemingsraad, de financiële plannen van de UvA voor volgend jaar (nog) niet goedgekeurd. Daar zullen we dus direct naar moeten kijken, maar daarover kan ik nu nog niets zeggen.’

 

Ook duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor de nieuwe baas van de CSR. ‘Ik vind dat we op het Science Park veel bezig zijn met duurzaamheid. Een trend die ik zeker door wil zetten. Het is niet voor niets een trend! Ik wil innovatieve ideeën stimuleren en kennis verspreiden over duurzaamheid op het Science Park.’

 

Extra zetel voor Inter

De CSR heeft veertien leden. Zeven leden worden direct verkozen, de andere leden worden afgevaardigd door elk der zeven faculteiten, één per facultaire studentenraad. Alle zeven direct verkozen leden van de CSR hebben hun plaats ingenomen, behalve Maaike Rubenkamp (UvASociaal). Als gevolg daarvan kon Maya Moreno (ook UvASociaal), die aanvankelijk niet in de CSR was gekozen, een plaats opschuiven en alsnog in de CSR komen. De facultaire studentenraad van tandheelkundefaculteit Acta heeft géén student afgevaardigd naar de CSR en is niet in de raad vertegenwoordigd. Op basis van de verkiezingsuitslag heeft partij Inter recht op de niet ingenomen veertiende zetel. Wie van Inter die zetel zal bezetten is nog niet bekend.

 

De andere nieuwe bestuursleden van de CSR zijn eveneens verkozen. Het gaat om Alicja Kepka (vicevoorzitter; UvASociaal), Hahae Son (communicatie & pr; UvASociaal), Maya Moreno (organisatie & financiën; UvASociaal) en Ömür Kirli (onderwijs & onderzoek; partij Tof (gedelegeerd vanuit de facultaire raad geesteswetenschappen). Het is voor de tweede keer dat een afgevaardigd lid naar de CSR ook voorzitter wordt. Vorig jaar gebeurde hetzelfde met de nu vertrekkende CSR-voorzitter Roeland Voorbergen. In het verleden werd bijna altijd de lijsttrekker van de grootste partij in de CSR tot voorzitter gekozen.