Foto: www_slon_pics (cc, via Pixabay)
actueel

CSR lanceert plan voor verplichte docententraining sociaal gedrag

Dirk Wolthekker,
8 mei 2019 - 10:23

Tijdens een overlegvergadering met het UvA-bestuur heeft de Centrale Studentenraad (CSR) gistermiddag een plan gelanceerd voor meer en betere sociale veiligheid aan de UvA. De CSR eist onder meer dat alle docenten een verplichte training sociaal gedrag volgen.

Er is nog veel te winnen als het gaat om sociale veiligheid aan de UvA, liet CSR-lid Alexander Gritsay weten tijdens de presentatie van het plan. De CSR heeft daarom een plan gemaakt om de sociale veiligheid van studenten te verbeteren. Zo moet er voor docenten onder meer de verplichting komen om een ‘basic mandatory training on social conduct’ te volgen. Ook de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), een cursus die iedereen in beginsel moet volgen die les wil geven aan de UvA, moet voluit focussen op sociaal gedrag en het voorkomen van sociaal wangedrag.

 

Een betere timing voor het CSR-rapport was bijna niet denkbaar: net deze week kwam een onderzoek naar buiten van de vakbonden FNV en Vawo waaruit bleek dat landelijk gezien de helft van de universiteitsmedewerkers zijn of haar werkomgeving als ‘sociaal onveilig’ beschouwt. Vier op de tien medewerkers, zo bleek uit dat onderzoek, heeft persoonlijk te maken gehad met ongewenst gedrag als pesten, machtsmisbruik, vernederen en (seksuele) intimidatie.  Het Landelijk Netwerk Vrouwelijk Hoogleraren (LNVH) deed er nog een schepje bovenop door te stellen dat sexual harassment een groot probleem is ‘dat de wetenschap schaadt’. Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA speelde een half jaar geleden ook een ernstige kwestie van intimidatie en manipulatie. De betrokken hoogleraar nam gedwongen ontslag.

‘Vier op de tien medewerkers, zo bleek uit onderzoek, heeft persoonlijk te maken gehad met ongewenst gedrag als pesten of intimidatie’

Online tools

De CSR komt nu met een plan om de sociale veiligheid voor studenten voor eens en voor altijd te borgen, naar voorbeeld van andere (buitenlandse) universiteiten, onder meer die van Birmingham. Afwachten is niet meer aan de orde, zei Gritsay. ‘Het is nu het moment.’ Naast een verplichte sociaalgedrag-training voor docenten, moeten vertrouwenspersonen niet alleen beschikbaar, maar ook gemakkelijk (online) vindbaar zijn.

 

‘We willen dat er een online-omgeving komt met een comprehensive supportplatform om de sociale sociale veiligheid te faciliteren, we verwachten een duidelijke visie van de UvA op sociale veiligheid voor studenten en medewerkers en een serie online tools waar je een beroep op kunt doen in geval van sociaal wangedrag.’ De CSR verwacht van de UvA bovendien meer support als het gaat om bewustwording. ‘Studenten doen dat nu vooral zelf, maar we verwachten meer steun van de UvA.’

 

Fully aware

De aanwezige rector magnificus Karen Maex liet weten dat het UvA-bestuur ‘fully aware’ is van de problemen rond sociale veiligheid. ‘Elk geval van wangedrag is er één te veel.’ Ze zei dat er verschillende stappen gezet gaan worden die nu nog ‘in the pipeline’ zitten. Ook gaf ze aan dat ze al met buitenlandse universiteiten – onder meer die van Cambridge – in contact staat om te kijken wat de UvA van hen kan opsteken op dit vlak. ‘Maar we kunnen een ander systeem niet zomaar overnemen. We moeten een custom-made systeem opzetten voor onze eigen organisatie.’ De voorstellen van de CSR – en het bijbehorende praatje van Gritsay – lijken erg gericht op het voorkomen van vooral seksueel wangedrag. ‘Maar sociale veiligheid gaat natuurlijk om meer dan dat,’ zei Maex.

 

Studentenonderzoek

Bestuursvoorzitter Geert ten Dam liet tijdens de vergadering weten nog voor de zomer een survey te willen houden onder alle studenten. Dat geeft volgens haar een betere indicatie van de problemen dan een meldpunt, waar studenten zich pas melden als ze een probleem hebben. Met een UvA-breed onderzoek hoopt ze in kaart te brengen wat precies de problemen zijn en welke oplossingen daarvoor nodig zijn. ‘Op basis van de uitkomsten van die survey willen we in de loop van komend studiejaar beleid implementeren.’

 

Rekenschap

Mogelijk behoort daartoe ook een bijscholing voor docenten die al lang geleden hun BKO hebben gehaald, toen sociale veiligheid nog geen issue was. Nu wel. ‘Sociale veiligheid gaat iedereen aan en iedereen is ervoor verantwoordelijk’, zei Maex. Ten Dam voegde eraan toe: ‘En alle decanen én het college van bestuur moeten er rekenschap over afleggen.’

 

Bekijk hieronder de CSR-presentatie over sociale veiligheid.