Foto: Janericloebe (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

Inspectie neemt AMC-studie naar galwegkanker onder de loep

Henk Strikkers,
28 november 2018 - 12:57

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een onderzoek ingesteld naar een onderzoek naar galwegkanker dat het AMC van 2013 tot 2016 uitvoerde. Dat meldt het AD. Er stierven veertien patiënten, meer dan verwacht.

De inspectie heeft het Amsterdam UMC, waar het AMC inmiddels in opgegaan is, inmiddels twee keer bezocht. Daarbij is ook interne documentatie opgevraagd. Op basis daarvan zal de IGJ een rapport schrijven dat openbaar wordt gemaakt, meldt het AD. Dit doet de inspectie normaliter niet, maar in dit geval wel vanwege de ‘maatschappelijke onrust die dit incident heeft veroorzaakt,’ vertelt een woordvoerder aan de krant.

‘Het kan zijn dat de inspectie oordeelt dat we dingen fout hebben gedaan en als dat zo is, dan zullen we ons daar rekenschap van geven’

Amsterdam UMC-woordvoerder Marc van den Broek vertelt dat er de afgelopen tijd een paar keer inspecteurs langs zijn gekomen in het ziekenhuis. ‘Die spreken dan met onderzoekers, ze vragen om documenten en papieren, dat soort dingen.’ Het academisch ziekenhuis wacht het inspectierapport af, vertelt Van den Broek. ‘Het kan zijn dat de inspectie oordeelt dat we dingen fout hebben gedaan en als dat zo is, dan zullen we ons daar rekenschap van geven. We wachten het eindrapport af.’

 

Fouten gemaakt

Deze zomer oordeelde de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) al dat het AMC fouten had gemaakt na het afbreken van het onderzoek. Het ziekenhuis had te lang gewacht om patiënten en nabestaanden in te lichten over waarom het onderzoek werd gestopt.

Het ziekenhuis was volgens de CCMO eveneens laat met het instellen van een interne controlecommissie (een zogenoemde Data and Safety Monitoring Board), ook al drong de Medisch-Ethische Toetsingscommissie van het AMC daar van het begin op aan.

 

Onderzoek

Galwegkanker is een relatief dodelijke variant van kanker. Het onderzoek van het AMC spitste zich toe op een nieuwe manier om medicijnen toe te dienen. De ene helft van de patiënten kreeg een buisje in de keel, de andere helft kreeg het medicijn via de huid toegediend.

 

De hypothese was dat de tweede methode minder complicaties zou opleveren, maar ongeveer 40 procent van de patiënten die het medicijn via de huid toegediend kreeg overleed. Bij de controlegroep, die het medicijn via het buisje in de keel kreeg toegediend, was dat slechts 10 procent. Daarom werd het onderzoek gestopt.