Foto: Daniël Rommens
actueel

Hoogleraar rechten weg om grensoverschrijdend gedrag

Henk Strikkers,
7 november 2018 - 17:41

Een hoogleraar van de rechtenfaculteit van de UvA is vertrokken om grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een brief die decaan André Nollkaemper heeft gestuurd aan alle medewerkers van de rechtenfaculteit en die in handen is van Folia. ‘Ik ben geschrokken van de bevindingen.’

De decaan van de rechtenfaculteit laat in een bericht weten dat de situatie van de hoogleraar in de zomer is onderzocht, nadat er vlak voor de zomer klachten binnenkwamen over de professor in kwestie. Het onderzoeksbureau Bezemer Kuiper & Schubad, dat het onderzoek uitvoerde, heeft naar aanleiding daarvan gesproken met de hoogleraar en ‘een groot aantal betrokkenen’.

 

Gevoel van onveiligheid

‘Ik ben geschrokken van de bevindingen,’ laat decaan André Nollkaemper in de brief weten. ‘In het onderzoek is naar boven gekomen dat er gedurende een langere periode in de betrokken afdeling een gevoel van onveiligheid heeft geheerst.’ De decaan en het UvA-bestuur hebben de hoogleraar naar aanleiding van het rapport laten weten dat hij niet kon terugkeren. ‘Daarop heeft deze zelf besloten ontslag te nemen,’ schrijft Nollkaemper in de brief.

Foto: Mina Etemad
Rechtendecaan André Nollkaemper, niet de vertrokken hoogleraar

De universiteit benadrukt dat ‘de academische kwaliteiten’ van de betrokken hoogleraar ‘niet ter discussie’ staan. Uit privacy-overwegingen wordt de naam van de hoogleraar niet bekend gemaakt.

 

Volgens decaan Nollkaemper is het ‘onacceptabel dat er binnen onze academische gemeenschap plekken zijn waar een cultuur heerst waarin medewerkers zich niet veilig voelen’. Op de afdeling is daarom interim-management aangesteld.

 

In een bericht op de site van de UvA laat bestuursvoorzitter Geert ten Dam weten dat ‘wat er is gebeurd niet door de beugel kan en daar verbinden wij dan ook conclusies aan. De UvA zal bovendien de effectiviteit van de voorzieningen in het kader van sociale veiligheid, zoals het netwerk van de 21 vertrouwenspersonen in de universiteit en de aandacht hiervoor in leiderschapstrainingen, verder versterken.’