Foto: Monique Kooijmans (UvA)
actueel

Universiteiten mogen zelf hoogte bsa blijven bepalen

Henk Strikkers,
7 november 2018 - 09:46

De Tweede Kamer wil dat universiteiten zelf mogen blijven bepalen hoeveel punten studenten moeten halen voor een bindend studieadvies. Daarmee fluit ze de minister terug, die een maximum van 40 punten wilde opleggen.

Bij de opening van het academisch jaar stelde minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap; D66) dat universiteiten eerstejaars te veel studiedruk opleggen. Ze opperde, zonder overleg met universiteiten of hogescholen, om het bindend studieadvies te maximeren op 40 studiepunten.

 

Dit schoot de universiteiten in het verkeerde keelgat. Zij waren not amused dat de minister dit zonder overleg voorstelde en zien het bindend studieadvies als een handige maatregel om te voorkomen dat studenten een studie volgen die niet bij hen past.

Foto: Freek Jansen
Ingrid van Engelshoven

Vorige week stelde Van Engelshoven al dat ze enkel ‘een steen in de vijver’ wilde gooien en nu is ze door de Tweede Kamer teruggefloten. Een meerderheid (VVD, CDA, PVV, SGP en Forum voor Democratie) stemde gisteren voor een motie waarmee universiteiten zelf de hoogte van hun bindend studieadvies mogen bepalen.

 

Compensatie voor studenten

De minister is ook op een ander dossier in een lastig parket gekomen. Een zeer ruime Kamermeerderheid (alle partijen minus de VVD) stemde namelijk voor een motie die de minister oproept onderzoek te doen om studenten die niet hebben geprofiteerd van de voorinvesteringenDe voorinvesteringen zijn investeringen die universiteiten deden, vooruitlopend op de opbrengsten van het leenstelsel. De Algemene Rekenkamer oordeelde dat van veel van die investeringen niet duidelijk was of ze het onderwijs daadwerkelijk hebben verbeterd. te compenseren. CDA-Kamerlid Harry van der Molen, de indiener van de motie, stelde voor deze studenten met studievouchers voor hun master te laten betalen.

 

Studievouchers zijn bedacht bij de invoering van het leenstelsel. De eerste drie lichtingen studenten (2015, 2016 en 2017) moesten wel lenen, maar konden niet profiteren van de opbrengsten van het leenstelsel. Daarom zouden ze vijf jaar na hun afstuderen een voucher van 2.000 euro krijgen waarmee ze zich konden bij- of omscholen.

Tot twee keer toe staakten de stemmen over het gebruik van de term studievoorschot

Het is overigens nog maar de vraag of de motie van Van der Molen uitvoerbaar is. De minister twijfelt of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dit kan regelen.

 

Studievoorschot of leenstelsel

De motie over de term studievoorschot, of beter gezegd: het afschaffen van het gebruik van de term studievoorschot als het leenstelsel wordt bedoeld, leverde gisteren de meeste commotie op. Tot twee keer toe – zowel bij het stemmen via het handopsteken als bij een hoofdelijke stemmingBij een hoofdelijke stemming worden de Kamerleden een voor een aangeroepen, waarna ze 'voor' of 'tegen' zeggen. – staakten de stemmen op 72/72. Er wordt binnenkort opnieuw over de motie gestemd.