Foto: Teska Overbeeke (UvA)
actueel

Hoogleraar geschiedenis organiseert eigen diversiteitscursus

Dirk Wolthekker,
12 oktober 2018 - 08:58

Hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Guy Geltner organiseert de komende tijd een eigen cursus diversiteit, want hij heeft geen zin om nog langer te wachten op initiatieven van de UvA. Decaan Fred Weerman van de geesteswetenschappenfaculteit vindt het prima. ‘We willen zo veel mogelijk bottom-up.’

‘We komen langzamerhand terecht in een groot vacuüm van leiderschap en initiatief op het gebied van diversiteit. Het diversiteitsbeleid van de UvA blijft ver achter bij de belofte en dit heeft veel te maken met de middelen die ervoor beschikbaar worden gesteld, prioriteiten et cetera. De KNAW en NWO zetten wel wat stappen met betrekking tot genderongelijkheid, maar de lokale initiatieven die worden genomen zijn nauwelijks zichtbaar.’ Dit zegt hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Guy Geltner in een toelichting op zijn initiatief om een cursus ‘diversiteit’ aan te bieden aan medewerkers van een nieuwe onderzoeksgroep bij geschiedenis.

 

Afgelopen week werd daarover een mail rondgestuurd door het secretariaat van geschiedenis, die veel losmaakte. Historicus Geerten Waling schreef in een column in Elsevier dat de ‘totale gekte regeert op de Universiteit van Amsterdam’ en op sociale media discussiëren wetenschappers al enkele dagen over de cursus. In de mail van Geltner stond dat mensen zich konden aanmelden voor een diversiteitscursus, of zoals de cursus in de mail werd genoemd een ‘Diversity Training Seminar’.

‘Het staat mensen vrij ook eigen initiatieven te ontplooien, zoals hier is gebeurd. Wij willen ook bij diversiteit zoveel mogelijk bottom-up werken en zo min mogelijk top-down’

Topprioriteit

Sinds de Maagdenhuisbezetting van 2015 heeft diversiteit topprioriteit aan de UvA. Nadat een commissie onder leiding van de Utrechtse emeritus-hoogleraar Gloria Wekker constateerde dat er nogal wat schortte aan de diversiteit op de UvA, werd vorig jaar een diversity officer aangesteld in de persoon van Anne de Graaf. Zij werkt op centraal niveau en behoort tot de bestuursstaf. Daarnaast hebben de faculteiten ook ‘lokale’ diversity officers die op facultair niveau de diversiteit in de gaten houden. ‘De facultaire diversity officer heeft een adviserende en faciliterende rol,’ zegt FGw-decaan Fred Weerman. ‘Het staat mensen vrij ook eigen initiatieven te ontplooien, zoals hier is gebeurd. Wij willen ook bij diversiteit zoveel mogelijk bottom-up werken en zo min mogelijk top-down.’

‘We gaan er niet over klagen, maar actie ondernemen op de beste manier die we kennen als academici’

Intersectionaliteit

Dat is dus nu gebeurd en daardoor kunnen vijftien deelnemers binnenkort in een ‘safe space’ een vijfdelige diversiteitscursus bijwonen met lezingen en debat onder leiding van speciaal geselecteerde in Nederland verblijvende Amerikaanse trainers. Het lijkt een stevig programma dat deelnemers voorgeschoteld krijgen als ze besluiten mee te doen. Tijdens de sessies komen onderwerpen aan de orde als intersectionaliteit, bias en blinde vlekken, institutionalisering van racistische biases, racisme op de universiteit en bondgenootschap (‘allyship’). In de mail wordt gewaarschuwd dat ‘praten over racisme moeilijk kan zijn’ en kan leiden tot ‘gevoelens van ongemakkelijkheid, schuld, schaamte, angst of verdriet’.

 

Geltner vindt dat dit soort trainingen ‘standaard’ moeten zijn. ‘In de tien jaar dat ik aan de UvA werk als hoogleraar en leidinggevende heb ik niet één keer een training gekregen totdat decaan Weerman afgelopen juni één uur productieve discussie organiseerde. We kunnen veel, veel beter. Maar goed, we gaan er niet over klagen, maar actie ondernemen op de beste manier die we kennen als academici, namelijk onszelf informeren, ons open stellen en instrumenten ontwikkelen om van de faculteit een meer inclusieve plek te maken.’

 

De UvA wil niet reageren op het initiatief van Geltner.