Foto: Daniël Rommens
actueel

Lage opkomst medezeggenschap komt door onbekendheid CSR en COR

Henk Strikkers,
12 juli 2018 - 09:05

Studenten zijn niet op de hoogte van de kandidaten, medewerkers niet op de hoogte van de standpunten. Dat zijn de belangrijkste redenen om niet te stemmen voor de studentenraad of de ondernemingsraad, blijkt uit UvA-onderzoek.

De opkomst bij de verkiezingen voor de studentenraad en ondernemingsraad van de UvA is al jaren laag in vergelijking met andere universiteiten. Dit jaar zakte hij echter nog verder in. Voor de studentenraden stemde 15,6 procent van de studenten, voor de ondernemingsraden lag de opkomst aan de faculteiten waar verkiezingen waren tussen de 40 en de 11 procent lager dan de vorige keer. Na de verkiezingen dit voorjaar besloot de UvA te onderzoeken waarom de opkomst zo laag is.

 

Betere communicatie

In mei werden 882 leden van het UvA Panel geënquêteerd. Hoewel zij vaker stemden dan gemiddeld77 procent van de stemgerechtigde medewerkers en 48 procent van de stemgerechtigde studenten in het panel maakten gebruik van hun kiesrecht., vinden velen dat zij niet voldoende op de hoogte worden gebracht over partijen, kandidaten en standpunten van medezeggenschappers. Ook gaf 28 procent van de niet-stemmende studenten en 17 procent van de niet-stemmende medewerkers in het panel aan dat zij niet wisten dat er verkiezingen waren.

 

Ze denken dat betere informatievoorziening over partijen en kandidaten hen zou kunnen bewegen in de toekomst wel te stemmen. UvA-rector magnificus Karen Maex geeft aan dat dit gaat gebeuren. ‘We hebben daarom afgesproken dat de Centrale Studentenraad en Bureau Communicatie hiervoor een plan van aanpak gaan opstellen,’ zegt ze op de site van de UvA.

 

Samen met de UvA

De voorzitters van de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad vinden dat de universiteit een grotere rol moet spelen in het versterken van hun zichtbaarheid. ‘De studenten beter informeren over wat de CSR is en doet, is iets wat de CSR gaat oppakken. Voor een deel zullen we dat zelf doen, voor een deel gezamenlijk met de UvA,’ zegt CSR-voorzitter Pim van Helvoirt. ‘De uitkomst van deze enquête laat duidelijk zien dat de medezeggenschap alleen versterkt wordt door betere informatievoorziening en betere facilitering, twee onderwerpen waar de COR jarenlang op hamert,’ stelt COR-voorzitter Breanndán Ó Nualláin.