Foto: Dirk Gillissen (UvA)
actueel

Eerstejaars gaan helft van collegegeld betalen

Henk Strikkers,
10 juli 2018 - 16:05

Eerstejaars studenten hoeven na de zomer maar 1.030 euro collegegeld te betalen. De Eerste Kamer stemde daar gisteren mee in. Studentenbonden zijn huiverig, omdat lenen duurder wordt.

Na de invoering van het leenstelsel in 2015 bleek dat jongeren wier ouders niet hadden gestudeerd minder vaak voor een studie aan een hogeschool of universiteit kozen. Om het hoger onderwijs ook voor hen toegankelijk te houden, wil dit kabinet het collegegeld voor eerstejaars studenten halveren. Voor de pabo of lerarenopleidingen op het hbo geldt dat zelfs voor de eerste twee jaarVoor opleidingen tot eerstegraads docent aan de universiteit geldt dit voor het eerste jaar van de lerarenmaster vanaf 2021/2022., vanwege het lerarentekort.

 

Steun, maar met veel kritiek

Hoewel er zowel in de Eerste als de Tweede Kamer een grote meerderheid voor de plannen van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, D66) is, was er ook veel kritiek. Zo vinden veel partijen dat het slimmer geweest zou zijn om de aanvullende beurs te verhogen, omdat juist de groepen die nu wegblijven daar in het bijzonder mee geholpen zouden zijn. Van deze nieuwe regeling profiteren ook studenten voor wie het de kosten geen drempel zijn.

‘De studieschuld van armere studenten wordt alleen maar groter’

Bovendien was er veel kritiek op de argumentatie van de minister, waar eerder ook de Raad van State, het adviesorgaan van de regering, scherp over oordeelde. Zelfs UvA-hoogleraar Rinnooy Kan, die namens D66 in de Eerste Kamer zetelt, zei dat het bewijsmateriaal ‘niet heel sterk, op z’n zachtst gezegd’ is. Dat is opvallend omdat de minister Van Engelshoven zijn partijgenoot is.

 

Hogere rente op studieleningen

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zijn eveneens niet te spreken over de plannen van de minister. Zij koppelen deze halvering van het collegegeld aan de geplande verhoging van de rente op studieleningen. Dit kabinet wil de rente van studieleningen voortaan koppelen aan de rente van tien jaar durende staatsobligaties, in plaats van aan de vijf jaar durende staatsobligaties zoals nu. Die rente voor tien jaar lopende staatsobligaties is hoger dan die van vijf jaar.

 

Uit berekeningen van het kabinet blijkt dat de halvering van het collegegeld de schatkist 175 miljoen kost, terwijl de verhoging van de rente 225 miljoen oplevert. Uiteindelijk betalen studenten dus meer, concluderen de studentenbonden. ‘De studieschuld van armere studenten wordt alleen maar groter door de maatregel, terwijl angst voor schulden hun juist weerhoudt van de studie,’ zegt LSVb-voorzitter en UvA-student Geertje Hulzebos.