Foto: Sander Nieuwenhuys (UvA)
actueel

Amsterdam Young Academy wil platform voor talentvolle wetenschappers zijn

Henk Strikkers,
13 juni 2018 - 14:56

Na Maastricht, Utrecht en Twente krijgt ook Amsterdam een eigen Young Academy: een platform voor jonge wetenschappers van UvA en VU. ‘We willen de disciplines en de twee universiteiten overstijgen.’

De afkorting AYA staat voor Amsterdam Young Academy, ‘maar wij zeggen ook gewoon aajaa op zijn Nederlands,’ zegt hoogleraar voortplantingsbiologie Sjoerd Repping. Hij is één van de leden van het kwartiermakersbestuur van AYA.

 

Hoe is dit ontstaan?

‘De leden van het kwartiermakersbestuur kennen elkaar van De Jonge Akademie (DJA), de vereniging voor talentvolle jonge wetenschappers die acht jaar geleden is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Bij DJA zijn er enthousiaste bijeenkomsten over wetenschap en maatschappij, en hebben we discussies over wetenschapsbeleid, zoals het ius promovendi.

Als deelnemers van UvA en VU zagen we, naar voorbeeld van andere steden, het nut om op kleinere schaal hetzelfde in Amsterdam te doen. Het is volgens ons een goed middel om de disciplines en ook de twee universiteiten te overstijgen.’

‘We zoeken mensen die aantoonbaar enthousiasme hebben voor de wetenschap, voor interdisciplinariteit en voor de vertaling van wetenschap naar de samenleving’

Hoe word je lid van AYA?

‘We hebben alle decanen van de UvA en VU gevraagd om mensen te nomineren die maximaal acht jaar geleden zijn gepromoveerd. Met die kandidaten gaan we na de zomer spreken, en daarna maken we een selectie zodat we in november de eerste lichting kunnen presenteren. We zoeken mensen die aantoonbaar enthousiasme hebben voor de wetenschap, voor interdisciplinariteit en voor de vertaling van wetenschap naar de samenleving. Daarnaast zoeken we wetenschappers van allerlei verschillende achtergronden. Die worden aangevuld met de Amsterdamse leden van De Jonge Akademie. We hopen dat een AYA-lidmaatschap een springplank kan zijn voor een plek bij De Jonge Akademie.’

‘We gaan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de besturen van de UvA en de VU’

Wat gaan jullie zoal doen?

‘Iedere lichting zal een jaarplan maken met plannen om het belang van de wetenschap voor de samenleving duidelijk te maken. Daarnaast willen we met kleine beurzen van 2.500 euro per persoon interdisciplinaire, en idealiter ook interuniversitaire, samenwerking mogelijk maken. Dat zijn niet de miljoenenbeurzen die je in de krant ziet, maar het kan wel leiden tot nieuwe inzichten en onderzoek dat de bron kan zijn voor latere beursaanvragen.

Wij werken bijvoorbeeld in het AMC aan nieuwe voortplantingstechnieken en ik heb door De Jonge Akademie samen kunnen werken met UvA-communicatiewetenschapper Rens Vliegenthart en ethica Annelien Breedenoord van de Universiteit Utrecht. We hebben onderzocht wat de invloed is van mediagebruik op de mening van mensen ten aanzien van medisch-ethische dilemma’s in de voortplantingsgeneeskunde. Dat kan echt meerwaarde hebben.’

 

De Jonge Akademie mengt zich ook regelmatig in het politieke debat. Gaan jullie dat ook doen?

‘Natuurlijk. We gaan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de besturen van de UvA en de VU. We hebben expliciet gesteld dat we buiten het formele bestuurlijke kader blijven, maar we gaan ons wel in het debat mengen als we het nodig achten, bijvoorbeeld wanneer het over jonge wetenschappers of wetenschapsbeleid gaat.’