Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Harm Jan ten Napel (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

Asbest gevonden in Allard Pierson Museum, ‘geen directe reden’ voor ongerustheid

Dirk Wolthekker,
5 juni 2018 - 17:11

In een zijvleugel op de eerste verdieping van het Allard Pierson Museum (APM) zijn in kamer 1.04 lichte sporen van asbest aangetroffen in het stucwerk van de binnenwanden. Er zijn inmiddels luchtmonsters genomen in 1.04 én in ruimte 1.09 op dezelfde etage, waar ook met dit sierpleister is gewerkt. In de luchtmonsters zijn geen asbestvezels aangetroffen.

Dat blijkt uit een brief die UB-directeur Maria Heijne heeft gestuurd aan het personeel van het APM. ‘Er is geen directe reden voor ongerustheid aangezien het [asbest] hechtgebondenDit betekent dat het materiaal veel cement, lijm of kunststof bevat waardoor asbestvezels niet zo snel vrijkomen. is en niet op de vloeren is aangetroffen,’ schrijft Heijne. ‘De vondst geeft wel aanleiding voor verder onderzoek.’ Omdat het asbest vastzit in de wand dwarrelt het dus niet door lucht. Het stucwerk, dat bekend staat onder de naam spachtelputz, is sierpleister dat zorgt voor een korrelstructuur op de wand. Uit een aanvullende brief van Facility Services blijkt dat de asbestvervuiling in enkele muren (niet alle) 0,1 tot 2 procent bedraagt.

 

Heijne laat in de brief weten dat andere locaties in het APM waar het spachelputz is gebruikt in kaart worden gebracht. Afhankelijk van de bevindingen worden meer monsters genomen van andere ruimtes tot geheel bekend is wat de omvang is van de asbestvezels in het stucwerk. Spachtelputz werd in de jaren zeventig veel gebruikt in de (interieur)bouw.

Foto: Dirk Wolthekker
De binnentuin van het Allard Pierson Museum met achter de boom op de eerste etage enkele afgesloten ruimtes

Asbestinventarisatie

In het APM hebben in 2003 en 2013 asbestinventarisaties plaatsgevonden. Daarbij zijn de locaties in kaart gebracht die mogelijk asbestverdacht waren. Er zijn toen maatregelen getroffen om blootstelling aan asbest te voorkomen, zo blijkt uit de brief van Heijne. ‘Het materiaal dat nu een klein percentage hechtgebonden asbest blijkt te bevatten werd door deskundigen niet aangemerkt als asbestverdacht.’ Omdat het APM verbouwplannen heeft, startte Facility Services enige tijd geleden preventief een asbestonderzoek, dat tevens dient als update van de asbestinventarisaties van 2003 en 2013. Dit inventarisatieonderzoek loopt deze maand verder door.

 

Onderzoek Arbodienst AMC

Om te beoordelen welke risico’s er voor medewerkers zijn geweest wordt de komende tijd door de Arbodienst van het AMC ook een zogenoemd blootstellingsonderzoek verricht, laat Heijne weten. ‘Onderdeel van dit onderzoek is een zogenaamd retrospectief onderzoek. Daarin wordt een situatie nagebootst waarin medewerkers gewerkt hebben met de spachtelputz. Hierdoor wordt duidelijk of en hoeveel asbestvezels vrij kunnen komen/zijn gekomen waar de medewerkers aan blootgesteld kunnen zijn.’

 

Facility Services zal binnenkort met medewerkers van de technische dienst van het APM contact opnemen om de werkzaamheden uit het verleden te bespreken om een goed beeld te krijgen van eventuele gezondheidsrisico’s die zij hebben gelopen. Op de bijeenkomst van 25 mei kwam naar buiten dat vooral Pantar-medewerkers in het verleden verbouwingen zouden hebben verricht in het APM. Gesuggereerd werd hen sowieso recht te geven op een gezondheidscheck.

 

Het blootstellingsonderzoek zal vermoedelijk tot eind juli duren. ‘In de tussentijd staat de veiligheid van de medewerkers in het pand natuurlijk centraal,’ schrijft Heijne. De ruimtes 1.04 en 1.09 zijn voorlopig afgesloten.

 

Kankerbevorderend

Asbest is een kankerbevorderende stof die tot enkele decennia geleden veel werd gebruikt in de bouw omdat het sterk brandvertragend werkt. Het kan gevaarlijk zijn als het ingeademd wordt.

Lees meer over